FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott26/02/2022

Kommer min sambos son vid arvskifte kunna göra anspråk på en gåva min sambo ger mig under livstiden?

Hej Lawline,

jag är sambo med en man sedan 26 år.

Vi är båda nu i åttioårsåldern.

Vi har gemensam bostad i villan som han äger.

Nu vill min sambo gärna ge mig 400000 kronor,

som kan ge mig trygghet om "någonting händer", som han säger.

Vi har inga gemensamma barn.

Men min man har en vuxen son.

Kan jag ta emot pengarna som en gåva ,

undrar jag nu ?

eller kan det komma surt efter??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag förstår det som att din sambo vill ge dig 400 000kr i gåva för att du ska vara ekonomiskt trygg i händelse av hans bortgång. Din fråga är nu om denna gåva kan ställa till det i relation till din sambos son.

Frågor som rör arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är denna lagstiftning jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Sambons sons möjligheter

När en person dör är dennes barn de närmsta arvingarna (2 kap 1 § ÄB). Vid din sambos bortgång är det alltså hans son som kommer ärva honom. Att du fått en gåva av din sambo innan hans död är som utgångspunkt ingenting som kommer ställa till det vid arvskiftet. Som jag ser det kan det dock finnas en möjlighet för din sambos son att hänvisa till det så kallade förstärkta laglottsskyddet och på den grunden få rätt till delar av gåvan. För att detta ska bli aktuellt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Jag kommer återkomma till detta längre fram.

Rätten till laglott gäller alla bröstarvingar

Alla bröstarvingar har rätt till laglott vid sin förälders bortgång, även om föräldern skulle ha testamenterat bort hela kvarlåtenskapen. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Eftersom din sambos son är enda bröstarvingen till din sambo utgör hans arvslott hela din sambos kvarlåtenskap och hans laglott utgör därmed hälften av kvarlåtenskapen. Skulle en bröstarvinges laglott ha kränkts genom att föräldern testamenterat bort egendom kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet och därigenom få ut de tillgångar som fattas för att laglotten ska täckas (7 kap 3 § ÄB). Då din sambo inte testamenterat beloppet om 400 000kr till dig, utan gett dig gåvan under livstiden, är de "vanliga" reglerna om laglottsskydd inte tillämpliga.

Det förstärkta laglottsskyddet

Däremot finns som tidigare nämnt någonting som kallas förstärkt laglottsskydd (7 kap 4 § ÄB). Det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras i situationer då arvlåtaren genom gåva minskat sin egendom på ett sätt som "till syftet är att likställa med testamente". Utifrån min synpunkt stämmer den gåva som din sambo vill ge dig in på denna beskrivning. Innebörden av det här är att gåvans värde, 400 000kr, kommer adderas till din sambos kvarlåtenskap när arvet ska skiftas. Hans kvarlåtenskap kommer alltså värderas som om värdet av gåvan fortfarande fanns i hans ägo. Detta får konsekvensen att din sambos sons laglott kommer öka i motsvarande mån. I ett sådant scenario kan det hända att egendomen som din sambo lämnar efter sig inte räcker för att täcka sonens lagstadgade laglottsrätt. Sonen kan då väcka talan om att få täckning ur gåvan, alltså av dig (7 kap 4 § 2 st).

Storleken på kvarlåtenskapen avgör

Det som avgör huruvida sambons son har möjlighet att få täckning ur gåvan är alltså hur mycket egendom din sambo har vid sin bortgång. Det är ju fullt tänkbart att din sambo har tillgångar av ett sådant värde att sonen kan få ut sin laglott (eller mer), trots att du fått 400 000kr. Är din sambos kvarlåtenskap exempelvis 500 000kr kommer sonen har rätt till 500 000 + 400 000 (gåva) = 900 000 / 2 = 450 000 (laglott). Här kan vi se att kvarlåtenskapen om 500 000kr räcker för att täcka laglotten om 450 000kr. Är kvarlåtenskapen däremot mindre än 400 000kr (gåvans värde), kommer hälften av kvarlåtenskapen adderad med gåvan att bli ett större värde än kvarlåtenskapen. I ett sådant läge kommer sonen ha rätt att få täckning från dig.

Om du önskar att jag förtydligar någonting är du varmt välkommen att lämna en kommentar, så ska jag göra så gott jag kan. Det går även utmärkt att boka en tid med en jurist här på Lawline – vi ger dig gärna personlig vägledning!

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Linnea ThelanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?