Kommer min sambo få ta del av min bostadsrätt vid en separation?

FRÅGA
Hej!Jag äger en bostadsrätt sedan 2års tillbaks som jag själv bekostat. Och ska separera med min sambo som är gravid, hon har stått skriven på adressen drygt en månad, vad gäller nu när jag valt att separera kommer hon att ha åtkomst i någon form utav min lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom ni är sambos blir sambolagen tillämplig.

När ni separerar ska en bodelning göras där samboegendom ska fördelas, 8 §.

För att en egendom ska räknas till samboegendom krävs att den har köpts, eller på annat vis förvärvats, för gemensam användning, 3 §.

Även om det inte klart framgår när din sambo flyttade in, utan bara när hon valde att skriva sig där, tolkar jag det som att du ägde bostadsrätten innan ni valde att bli sambos. Det innebär att du inte köpte bostadsrätten för gemensamt bruk och din sambo har därmed inte rätt att få en andel av bostadsrätten tilldelad sig. Bostadsrätten kommer helt stå utanför bodelningen.

Om det är några oklarheter eller om du har följdfrågor, lämna gärna en kommentar så ska jag försöka besvara efter bästa förmåga!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?