Kommer min mans särkullbarn att ärva en del av min kvarlåtenskap om jag går bort först?

2017-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi har ett gemensamt barn, jag har två andra med en annan och han har ett barn med en annan! Mina föräldrar äger en gård och jag och mina syskon kommer att ärva den framöver, värd en del! Om vi gifter oss och jag går bort före honom, kommer hans barn att få del av den gården då? Eller är det bara han och mina barn? Om han nu får hälften och han går bort kommer det då bli automatiskt att hans barn att ärva det som han har fått av mig när jag gick bort?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns huvudsakligen i Ärvdabalken, den hittar du här. När personen som går bort är gift kompletteras Ärvdabalkens regler av reglerna i Äktenskapsbalken, den hittar du här.

Om du och din man gifter er och någon av er sedan dör så upplöses ert äktenskap. När ert äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras där all din och din mans egendom som utgör giftorättsgods delas lika mellan er. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycket. Egendom räknas som giftorättsgods om den inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§.

Svaret på frågan om din mans barn kommer att få ta del av ditt arv av gården (fortsättningsvis kallat gårdsarvet) beror på om gårdsarvet är din enskilda egendom eller giftorättsgods.

Om gårdsarvet är giftorättsgods

Om du skulle gå bort först och ditt gårdsarv inte är din enskilda egendom så utgör det giftorättsgods. Det innebär att vid bodelningen så kommer din man att tilldelas hälften av gårdsarvet. När din man sedan går bort kommer hans barn (både ert gemensamma och hans egna) att ärva lika stora delar av den egendom som din man efterlämnar. Då din man numera äger en del av gårdsarvet (eftersom han tilldelats hälften av gårdsarvet i bodelningen) så kommer alltså din mans barn att ärva en del av gården.

Om gårdsarvet är din enskilda egendom

Om arvet av gården är din enskilda egendom när du går bort så kommer det inte att ingå i eller delas upp i bodelningen. Det kommer istället att bli en del av din kvarlåtenskap som ärvs av dina barn. Din kvarlåtenskap kommer att delas lika mellan alla dina barn, såvida du inte har angett något annat i testamente eller liknande. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§.

Dina två barn som du har sedan tidigare har rätt att få ut arvet efter dig direkt. Arvet till ert gemensamma barn kommer dock att först gå till din man och det barnet får sedan ut arvet efter dig när även din man har gått bort, enligt Ärvdabalkens 3 kap. 1§. Det barn som din man inte har tillsammans med dig har då ingen rätt till detta arv.

Såhär kan gårdsarvet bli din enskilda egendom

Gårdsarvet kan bli din enskilda egendom antingen genom att du tillsammans med din man upprättar ett äktenskapsförord där det framgår att gårdsarvet ska vara din enskilda egendom. Gårdsarvet kan också bli din enskilda egendom genom att dina föräldrar i sitt testamente skriver att du ska ärva din del av gården som enskild egendom. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§.

Avslutningsvis kan alltså din mans barn endast ärva det som tillfallit din man efter bodelningen. Genom att göra gårdsarvet till din enskilda egendom undviker du att det ingår i bodelningen och delas upp. På så sätt kommer din mans barn inte att ärva någon del av gårdsarvet, det tillfaller endast dina och ert gemensamma barn.

Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?