Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

FRÅGA
Hej,Vad gäller avseende pensionsförsäkringar vid arv/dödsfall om man har efterlevandeskydd?Min man har 3 barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt. I efterlevandeskyddet står jag som enda förmånstagare. Innebär detta att pensionsförsäkringarna därmed inte ingår i dödsboet och omfattas av barnens rätt till arvslott?Mvh/
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om det stämmer att värdet av din makes pensionsförsäkringar inte kommer att räknas in i tillgångarna i dödsboet efter honom, eftersom pensionsförsäkringarna är förenade med ett efterlevandeskydd och du är förordnad som enda förmånstagare till dem.

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och försäkringsavtalslagen (FAL) i mitt svar.

Värdet av pensionsförsäkringarna räknas inte in i dödsboets tillgångar

Svaret på din fråga är ja – det stämmer att värdet av pensionsförsäkringarna inte kommer att räknas in i tillgångarna i dödsboet efter din man, eftersom du är förordnad som förmånstagare till dem (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB och 14 kap. 7 § första stycket FAL).

När han dör går rätten till pensionsutbetalningarna därför över till dig, utan att deras värde blir en del av tillgångarna i hans dödsbo.

Därmed kan värdet av pensionsförsäkringarna inte ingå i arvet efter din man, vilket medför att hans barn inte kan göra något anspråk på att ta del av det.

Sammanfattning

Värdet av din mans pensionsförsäkringar kommer inte att räknas in i tillgångarna i dödsboet efter honom, eftersom du omfattas av efterlevandeskyddet och är förordnad som enda förmånstagare till försäkringarna.

Rätten till pensionsutbetalningarna kommer alltså att gå över direkt till dig, utan att ingå i fördelningen av arvet efter din man.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92143)