Kommer min mammas döde mans bröder ha rätt till hennes arv när hon dör?

2019-10-20 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om rätt till efterarv om den avlidne var gift. Min mamma var gift med en man som dog. Han har tre bröder. När min mamma dör kommer bröderna ha rätt till hennes arv?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som rör arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att mannen inte hade några barn eller föräldrar vid liv eftersom du bara nämner att han har tre bröder. Om mannen skulle ha barn eller föräldrar vid liv är det värt att notera att de ska gå före bröderna i arvsordningen, ÄB 2 kap 1-2 §.

Hur fungerar efterarv?

Eftersom din mamma var gift ärvde hon sannolikt sin man med förtur framför hans arvingar, ÄB 3 kap 1 §. Egendomen fick hon med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att hon får använda pengarna, men inte testamentera bort den. När din mamma går bort kan den totala egendomen ha ökat eller minskat. Hur som helst kommer en så stor andel av hennes tillgångar som hon ärvde av sin man att tilldelas mannens bröder, ÄB 3 kap 2 §. Det är detta som kallas för efterarv. Resten av arvet kommer att tillfalla dig (och dina eventuella syskon).

Exempel

Säg att din mammas man lämnade 100 000 kr kvar efter sin död. Dessa pengar tillföll din mamma, som själv hade 100 000 kr. Det totala värdet av egendomen uppgick därmed till 200 000 kr. När din mamma dör finns det 150 000 kr kvar. Av dessa 150 000 kr kommer mannens bröder att ärva hälften, det vill säga en lika stor andel av den totala egendomen motsvarande vad han efterlämnade när han dog (50 000/100 000). Mannes bröder kommer att få dela på de 75 000 kr som de får ut i efterarv och därför få 25 000 kr var. Övriga 75 000 kr kommer att tilldelas din mammas arvingar, det vill säga dig och dina eventuella syskon.

Sammanfattning

På sätt och vis kommer din mammas mans bröder alltså ha rätt till "hennes arv" på så sätt att de kommer att ha rätt till efterarv till egendom som kommer att ingå i hennes dödsbo. Men egentligen utgör egendomen mannens arv, som din mamma enbart fått fri förfoganderätt över under en viss tid tack vare att makar ärver varandra med förtur.

Arvsrätt är snårigt men jag hoppas att jag bringat lite klarhet i din fundering. Om inte får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (662)
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan
2020-02-15 Beräkning av efterarvsrätt
2020-02-14 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77126)