Kommer min flickvän få rätt till bostadsrätten om vi separerar?

FRÅGA
Hej! Jag bor i en hyresrätt idag men funderar på att köpa en bostadsrätt och undrar om min flickvän, som då skulle flytta in med mig, få rätt till den vid en eventuell separation? Även hon bor i en hyresrätt. Idag är vi inte sambor men antingen är jag hos henne eller hon hos mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din flickvän flyttar in med dig kommer ni att omfattas av reglerna i sambolagen, förutsatt att ni uppfyller definitionen av sambor i 1 §. Där anges att "med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Lever ni tillsammans som ett par kommer definitionen att vara uppfylld.

Detta innebär att din flickvän kan komma att få rätt till lägenheten om ni separerar eftersom en sambo har rätt att begära bodelning vid separation enligt 8 § sambolagen. I en bodelning mellan sambor ingår gemensam bostad och bohag, om egendomen införskaffats i syfte att användas gemensamt. Om du köper en bostadsrätt och meningen vid köpet är att du och din flickvän ska bo där tillsammans kommer bostadsrätten att räknas som samboegendom och ingå i en eventuell framtida bodelning.

Om du och din flickvän inte vill att bostadsrätten ska ingå i en bodelning om ni separerar, eller om ni inte vill att någon bodelning alls ska ske, har ni möjlighet att avtala om detta enligt 9 § sambolagen. Det som krävs är att ni upprättar ett skriftligt avtal som ni båda undertecknar. I avtalet anger ni antingen vilken egendom som ska undantas från bodelning, alternativt att någon bodelning inte ska göras om ni separerar. Observera att om någon av er är under 18 eller någon egendom ni avtalar om omfattas av förvaltarskap behövs också ett skriftligt medgivande från förmyndaren eller förvaltaren. Det är också viktigt att det framgår tydligt vilken egendom som avses i avtalet.

Slutligen kan det vara bra att veta att rätten till bodelning enligt sambolagen förfaller efter ett år från att förhållandet upphörde, se 8 § 2 st. Begär ingen av er bodelning inom denna tid har alltså möjligheten gått förlorad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll