Kommer min arbetsgivare att få reda på att jag dömts för snatteri?

Hej!

Jag har fångats snetteri på ICA medan jag arbetade som personligt assistent till ett värde på 200 sek i Göteborg.kommer min arbetsgivare att informeras om det? Vad kan hända? Jag har sett det var en missförstådd men kan inte prova det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för brottet stöld (i ditt fall snatteri) och vilket straffet kan bli samt även besvara din fråga om det kommer till din arbetsgivares kännedom.

Förutsättningar för stöld/snatteri

För att man ska ha begått stöld krävs att man olovligen tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Jag kommer i mitt svar till dig att använda den mer vedertagna benämningen snatteri, vilket är det som benämns ringa stöld rent juridiskt.

Straffet är böter i ditt fall

Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Enligt praxis går gränsen mellan snatteri och stöld vid ett värde om 1.000 kr (jfr NJA 2009 s. 586). En summa om 200 kr är således att räkna som snatteri.

Straffet för snatteri är enligt redogjort för ovan böter eller fängelse i högst sex månader. I regel är det böter som är aktuella vid snatteri. Du har snattat en mindre summa varför straffet om du fälls blir böter. Enligt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7 (Strafföreläggande i bötesmål) är straffet för snatteri upp till 250 kr trettio dagsböter.

Du kommer att registreras i belastningsregistret

Om du döms för brottet kommer det att antecknas i belastningsregistret att så skett. Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § Lagen om belastningsregister).

Du har rätt att på begäran få ut samtliga uppgifter ur registret om dig själv och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa in i ett annat land och för vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9 § Lagen om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). Däremot har inte din arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Det sker heller ingen automatisk uppdatering om eventuella brott du begått till din arbetsgivare.

Sammanfattningsvis innebär detta att om du döms kommer det att noteras i belastningsregistret att så skett. Din arbetsgivare kommer inte att informeras och har heller inte rätt att begära ett utdrag om dig ur registret. Det finns dock arbetsgivare som begär att en arbetssökande själv ska begära ut en kopia ur belastningsregistret inför att vederbörande söker ett jobb. Om så är fallet kommer det att synas att du är straffad. Däremot kommer din nuvarande arbetsgivare inte att informeras per automatik.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo