Kommer lagförslaget om hemlig dataavlyssning träda i kraft?

FRÅGA
Kommer lagförslaget hemlig dataavlyssning att träda i kraft? Och kommer uppgifter få inhämtas som kom till innan den lagen trädde i kraft?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är fortfarande inte klart om det lagförslaget om hemlig dataavlsyssning kommer att träda i kraft än. Utredningen för förslaget blev klart år 2017 och det kan du hitta här, SOU 2017:89. Sedan dess så ska förslaget gå på remiss där berörda myndigheter har möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget. Efter det så ska regeringen skriva en proposition och sedan så måste lagförslaget röstas igenom av riksdagen. Så som det ser ut nu är det inte möjligt att veta om lagförslaget kommer att träda i kraft men däremot så vet man att lagförslaget ska lämnas till riksdagen senast i september 2019. Men det återstår alltså fortfarande att se om förslaget kommer att röstas igenom eller inte.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77193)