Kommer kapitalförsäkringen räknas in i ett dödsbo när någon av oss avlider?

FRÅGA
Är gift med ett gemensamt och två särkullbarn. Har en kapitalförsäkring där förmånstagare är vår gemensamma dotter. Kommer denna att räknas in i ett dödsbo om någon av oss avlider? Jag vill att detta inte ska ingå Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller att ett försäkringsbelopp inte ska ingå i kvarlåtenskapen, d.v.s. dödsboet, om en person är insatt som förmånstagare (försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §). Eftersom er dotter är förmånstagare kommer alltså pengarna betalas ut till henne när personen som har kapitalförsäkringen avlider.

I vissa fall kan utbetalningen av försäkringsbeloppet ändras om den leder till ett orimligt resultat för eventuell annan arvinge. Detta innebär att den som är förmånstagare, d.v.s. er dotter, inte får ut hela beloppet, utan att en del istället ska gå till annan arvinge. En sådan ändring ska däremot endast göras i speciella situationer. Det skulle exempelvis kunna vara aktuellt om ni på flera sätt har agerat med syftet att de två särkullbarnen inte ska få någon egendom i arv. Är inte så fallet ska däremot hela försäkringsbeloppet betalas ut till förmånstagaren, er dotter, och inte ingå i dödsboet.

Förutsatt att ni inte velat undanhålla för mycket egendom från särkullbarnen, så räcker det alltså med att ni skriver er dotter som förmånstagare för kapitalförsäkringen. Hon kommer då att själv få ut beloppet när ni avlider och det ska inte ingå i dödsboet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95783)