Kommer jag få fängelse för rattfylleri, grov olovlig körning och penningtvättsbrott?

2020-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag är en 28 årig man som har ett beroende.Jag har varit drogfri i 3 år och två perioder under 1års tid.Jag har ett arbete, jag har en termin kvar på socionomprogrammet. Återföll i missbruk för drygt ett år sedan. Jag är misstänkt för drograttfylla som jag erkände och grov olovligkörning som jag också erkände. Sen vet jag inte hur insatt du är i beroende men en kille erbjöd mig droger och pengar för att ta emot swish betalningar och sedan köpa bitcoins för dem. Jag hade ingen aning vart pengarna kom ifrån, jag frågade inte heller då jag fick droger. En aktiv narkoman gör ju allt för att få tag i droger.Jag lämnar prover 2ggr i veckan på psykiatrin, jag har tagit återfall två gånger sedan den 3e sept.. Jag går på AA och har en sponsor.Min fråga är kan jag hamna i fängelse?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du är misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning, och att du nu undrar om du kan få fängelsestraff för detta. Som jag tolkar det så är du inte misstänkt för fler brott, eventuellt ringa narkotikabrott i samband med körningen då.

Rattfylleri

Straffskalan för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Om brottet skulle anses som grovt, då skulle det ge fängelse högst två år (4a§ trafikbrottslagen).

Ringa narkotikabrott

När man brukar narkotika klassificeras detta om ringa narkotikabrott, och har straffet böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ett eget bruk blir som huvudregel ringa, oberoende av mängden eller substansen som brukats.

Olovlig körning, grovt brott

Den som kört med indraget körkort, eller om brottet skett vanemässigt eller annars anses som grovt, kan man dömas till böter eller fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen). Just för olovlig körning finns det viss praxis som gör att man först den femte gången som man lagförs för olovlig körning, döms man till fängelse. Dessförinnan är det en trappa av dagsböter.

Emottagandet av swishbetalnigen

Jag är inte helt säker på om du menar om händelsen med swishbetalningen skulle utgöra brott, eller om du är misstänkt för detta på något sätt. Men jag tänkte bara upplysningsvis säga att om man tar emot pengar från folk på swish, för att sedan swisha vidare till annan/köpa något åt den som swishat, kan detta utgöra brottet penningtvättsbrott om åtgärden syftar att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet (3§ lagom straff för penningtvättsbrott). Straffet för detta är fängelse högst två år, men om det är av ringa karaktär kan man bli dömd för penningtvättsförseelse och istället få böter eller fängelse högst sex månader (6§ lag om straff för penningtvättsbrott).

Kan du få fängelse?

Om du har blivit tagen för rattfylleri av normalgraden och ringa narkotikabrott, så blir det nästan uteslutande dagsböter i dessa fall. Men om rattfylleriet är grovt, finns det stark presumtion för fängelse och det blir bara undantagsvis annan påföljd än fängelse. Den olovliga körningen beror som sagt på vilken gång i ordningen du lagförts för olovlig körning. Är detta den femte gången du blir dömd av åklagare/tingsrätt för olovlig körning under en två-årsperiod, riskerar du fängelse nu i 14 dagar. Man räknar då antalet lagföringar inom 2 år, inte antalet gånger man kört. Lagföring innebär att man fått ett strafföreläggande från åklagaren eller dom i tingsrätten. Så du kan i praktiken ha blivit dömd för 5 olovliga körningar vid samma dom i tingsrätten, men detta räknas ändå endast som en lagföring.

Vad avser det eventuella penningtvättsbrottet är jag inte helt säker på svaret, då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring det. Detta har oftast inget högt artvärde, och ger vanligtvis inte fängelse direkt, utan det är möjligt att om detta är det enda brottet på fängelsenivå, att du skulle få skyddstillsyn istället för fängelse. Denna kan kombineras med en kontraktsvård eller behandlingsplan, speciellt om man redan genomgår någon typ av behandling för missbruksproblem. Men ett bättre svar har jag svårt att ge i detta läge.

Sammanfattningsvis

Om du skulle dömas för rattfylleri av normalgrad, ringa narkotikabrott, och grov olovlig körning (för 1-4e gången på 2 år), så lär ditt straff endast hamna på bötesnivå. Men om rattfylleriet är grovt, eller om du dömts för olovlig körning 4 gånger inom de närmaste två åren, lär straffet bli fängelse, 1-2 månader. Om du dessutom skulle dömas för penningtvättsbrott kan straffet bli lite mer. Det finns även ett utrymme att få skyddstillsyn istället för fängelse, om det finns ett behandlingsbehov.

Jag vill bara betona att ovan bedömning är min egen, vilklet jag inte kan ge någon vidare säkerhet kring, men domstolen gör såklart en bedömning i det enskilda fallet oh de är de enda som kan svara på dina frågor med säkerhet.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om jag har misstolkat din fråga eller du har fler funderingar är du välkommen att skriva till oss igen!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (512)
2021-05-14 Narkotikabrott
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?

Alla besvarade frågor (92309)