Kommer jag bli kontaktad ifall pappan till mitt barn kräver umgänge hos någon myndighet?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Pappan till mitt barn är missbrukare, jag har ensam vårdnad och har ingen kontakt med honom. Jag har anmält han flertal gånger för olaga hot och kränkningar, mordhot. Vad behöver pappan göra för att få umgänge? mer än att bli drogfri. Blir jag kontaktad om han nämner för någon myndighet att han vill ha umgänge? delad vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I nuläget är det ditt val huruvida han ska få något umgänge med barnet, men säger du nej till detta kan pappan vända sig till domstol för att kräva umgängesrätt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Om han vänder sig till domstol för att kräva umgänge kommer du att bli kontaktad av domstolen.

När domstolen prövar ärenden om umgänge gör de en bedömning av huruvida föräldern är lämplig för att ha umgänge med barnet, då det är barnets bästa som är det viktigaste i sammanhanget (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Att han har ett missbruk samt tidigare varit hotfull är sådant som talar mot hans lämplighet. Förutom drogmissbruk, kan alltså hans aggressiva beteende också vara en faktor som har betydelse.

Skulle han mer informellt nämna för en myndighet att han vill ha umgänge utan att ha gjort en faktisk ansökan hos tingsrätten kommer du inte att bli kontaktad, men att han nämner att han vill ha umgänge resulterar inte heller i några juridiska konsekvenser i form av bindande beslut för din del.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85200)