Kommer jag att utvisas om jag döms för snatteri?

FRÅGA
Hej , jag är en 25 årig tjej från mellan östern och är asylsökande med ett avslag beslut på min asyl ,, jag jobbar på städfirma full tid har 19000kr i månaden i lön, förra månaden jag var på en varuhus med en väninna ..jag pratade i telefon och vi var på väg ut mot gatan .. när vi hann mindre än 1 meter utanför dörren kom vakterna mot oss, jag såg till höger att min väninna har kommit ut med en burk ansiktes kräm (värd 999kr) .. fattade direkt att det var oss , hon har precis flyttat till Sverige med 1 års upphålstillstånd ,, jag ville inte att hon ska förlora det så jag tog burken och jag sa att jag tog den av misstag och lätt henne gå ,,jag hittade inte kassan och jag visste inte att denna utgång var mot gatan,,tänkte jag kommer aldrig att få upphålstillståand ändå men jag jobbar så jag kan fortsätta jobba i alla fall även om jag inte får uppålstillstånd,, jag tänkte vad kan hända i värsta fall kommer de be mig betala för den eller få böter.. jag erbjud att betala och sa till polisen som kom ditt at jag jobbar och inte behöver snatta och sa att jag viste inte att den dörren jag använde var utgången .. nu har jag anklagats för ringa stöld och är kallad till domstol och de har kallat på den anställd som anmälde brottet på plats. min fråga är kommer jag att få fängelse eller direkt utvisning påground av detta, behöver jag avdukat? j,trodde jag gjorde det rätta ,, vet ej om det finns kameror på åhlens ,, men allt finns där,, jag tog inte burken..ska jag säga sanningen?är rädd!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga är du misstänkt för ringa stöld. Det beror på att du och din väninna var i ett varuhus och handlade. När ni gick ut upptäckte du, i samband med att butikens vakter kom ikapp er, att din väninna hade tagit med sig en burk ansiktskräm värd 999 kronor. Du sa till vakterna att det var du som hade tagit burken, för att skydda din väninna. Du erbjöd dig att betala för ansiktskrämen men är nu kallad till domstol. Därför undrar du om du kommer att få fängelse eller direkt utvisning samt om du behöver advokat. Du undrar även om du ska säga sanningen.

Brottet ringa stöld

Ringa stöld är vad som i allmänt tal kallas för snatteri. Gränsen för ringa stöld/snatteri går vid ett värde om 1250 kronor. Ansiktskrämen kostade 999 kronor varför det är rimligt att brottet bedöms som ringa. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken). Att det finns fängelse i straffskalan innebär däremot inte att du kommer att dömas till fängelse om du bedöms som skyldig. Normalstraffet för ringa stöld vid ett värde om 999 kronor är 110 dagsböter. Dagsboten beräknas utifrån din inkomst och är som lägst 50 kronor, högst 1000 kronor.

Jag kan i ditt fall, inte ge någon exakt beräkning av hur mycket dagsboten blir. Den är bland annat beroende av om du har hemmaboende barn, om du har någon förmögenhet och om du är gift/sambo och vederbörande har låg inkomst. Väldigt förenklat sker beräkningen däremot genom att man beräknar årsinkomsten före skatt / 1000. Den summa man får fram reduceras med 50 kr för att ta hänsyn till vissa skatter. I ditt fall skulle det innebära en årsinkomst om (19 000 x 12) = 228 000 kr. 228 000 / 1000 = 228. 228-50 = 178 kr som dagsbotsbelopp. Totalt bötesbelopp skulle i sådana fall bli 178 kr x 110 dagsböter = 19 580 kronor.

Jag vill än en gång poängtera att min beräkning endast är ungefärlig och för att ge en fingervisning om hur beräkningen sker och vad straffet ungefärligt kan bli. Du kommer däremot inte att dömas till fängelse om du döms. Straffet för ringa stöld (upp till 1250 kronor) är i normalfallet dagsböter och vad du kan räkna med.

Kommer du att utvisas?

Bestämmelser om utvisning av den som döms för brott framkommer av 8a kap. 1 § utlänningslagen. En utlänning får utvisas från Sverige om hen döms för ett brott som kan leda till fängelse. Utvisning får dock endast ske om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.

För utvisning krävs således att du döms till ett hårdare straff än böter (du kan räkna med endast böter, se ovan), att det finns risk för fortsatt brottslighet och det handlar om allvarlig brottslighet.

Även om du skulle dömas för ringa stöld kommer du inte att utvisas.

Ska du berätta sanningen?

Huruvida du ska berätta att det var din väninna som stal och inte du är i slutändan helt upp till dig. Om du berättar sanningen kan det vara att du inte döms för brottet.

I ditt fall är det åklagaren som har bevisbördan för att du har gjort det som påstås i åtalet (i den s.k. gärningsbeskrivningen). Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du gjort det som påstås. Om du under rättegången berättar vad som hänt kan det innebära att det väcker tvivel och att det inte anses bevisat att du är skyldig. Tyvärr är det svårt att göra någon närmre bedömning i ditt fall vad utgången kan bli då det är beroende av vad eventuella vittnen säger, vad eventuella kameror visar m.m.

Behöver du en advokat?

Den som är misstänkt och åtalas för brott har alltid rätt att anlita en privat försvarare. För en offentlig försvarare krävs att vissa krav är uppfyllda. Offentlig försvarare ska utses när den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare alternativt att det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader och den misstänkte begär offentlig försvarare (21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken). Det finns utöver det ytterligare tre situationer då offentlig försvarare ska utses; om det med hänsyn till utredningen av brottet är behövligt, eller är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § andra stycket rättegångsbalken).

Min bedömning i ditt fall är att du inte är misstänkt för ett tillräckligt allvarligt brott för att tilldelas en offentlig försvarare. Att anlita en privat försvarare kan bli dyrt. I ditt fall är det sannolikt inte behövligt att du företräds av en advokat.

Jag hoppas att ovanstående har gett dig viss ledning i vad som gäller. Om du döms är normalstraffet böter, du kommer inte att utvisas och du har sannolikt inget behov av att företrädas av en advokat.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (734)
2021-10-24 Får min granne lov att hålla kvar min katt i sin lägenhet?
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?

Alla besvarade frågor (96522)