Kommer jag att få betala samma pris som de tidigare erbjudit?

Min hyresrätt omvandlades till bostadsrätt 2014. Jag hade då inte möjlighet att köpa denna. Idag har jag fått en stadigare ekonomi och vill köpa lägenheten som jag fortfarande har som hyresrätt från den befintliga bostadsföreningen.

Kommer jag få betala samma pris som de tidigare fått?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du funderar på om bostadsrättsföreningen är skyldiga, juridiskt, att erbjuda samma pris som tidigare. Jag kommer att utgå från att erbjudandet av bostadsrätten gavs för mer än ett år sedan med tanke på att de ombildades från hyresrätt till bostadsrätt år 2014.

Köp av bostadsrätt regleras i Bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Vid köp av bostadsrätter måste ett avtal upprättas. Avtalet är ett s.k. formalavtal och innebär att det att avtalet har vissa formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Ett överlåtelseavtal av en bostadsrätt ska upprättas skriftligt och ska vara undertecknat av både säljare och köpare. (6 kap. 4 § 1 stycket BRL). Kravet på underskriften innebär att ingen av parterna är bundna av avtalet förrän båda två har skrivit under.

Sammanfattning:
För att bli bunden krävs det att det finns ett skriftligt avtal. Även om bostadsrättsföreningen en gång erbjudit bostadsrätten till ett pris är föreningen inte bundna juridiskt att erbjuda samma pris igen.

Min rekommendation till dig är att höra av dig till bostadsrättsföreningen och fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga,


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”