Kommer jag att dömas för medhjälp till grovt vapenbrott?

2020-04-19 i Övriga brott
FRÅGA
Jag är misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott, iomed att mina fingeravtryck fanns på en soppåse som det låg ett vapen i. Kan jag dömas och varför?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär brottet medhjälp till grovt vapenbrott?

En person kan dömas för vapenbrott om hen:

- innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller
- överlåter eller lånar ut ett vapen till någon annan utan att denna har rätt till det, vapenlagen 9 kap 1 §.

Utöver att en ska ha utfört någon av ovan nämnda gärningar så ska en även ha haft uppsåt att göra detta. Det innebär att en ska ha innehaft eller överlämnat vapnet avsiktligen samt förstått att en inte hade rätt till det.

Om brottet är att bedöma som grovt kan det bland annat bero på att:

- vapnet har innehafts på en allmän plats,
- vapnet det rör sig om är särskilt farligt,
- det rör sig om flera vapen eller
- gärningen generellt ses vara av särskild farlig art, vapenlagen 9 kap 1a §.

Att vara medhjälpare till ett brott innebär att en har "främjat brottet med råd eller dåd", brottsbalken 23 kap 4 §. Det innebär att medhjälparen ska ha deltagit i gärningen genom att exempelvis ha uppmuntrat gärningspersonen eller själv ha begått en aktiv handling.

Kan du dömas och varför?

Om en person döms eller inte handlar i regel om hur trovärdig berättelse åklagaren kan återge och vad hen kan bevisa och inte. Fingeravtrycken på påsen är ett exempel på ett fysiskt bevis mot dig. Hur tungt detta bevis väger beror dock på hur tydliga fingeravtryck det är, hur många de är, om du kan ge en alternativ trovärdig historia till hur de hamnat där och så vidare.

Om du slutligen döms för medhjälp till grovt vapenbrott beror det på att åklagaren har återgett ett tillräckligt sannolikt händelseförlopp för att domaren ska bedöma det vara ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig till den gärning som jag har beskrivit ovan. Om du faktiskt kommer att dömas eller ej är utifrån de få omständigheter i din fråga dock omöjligt för mig att ta ställning till.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91092)