Kommer jag att ärva min brors skulder om brodern bor i Schweiz vid dödstillfället?

FRÅGA
Jag har en bror som bor i Schweiz sedan många år tillbaks. Han är både schweizisk och svensk medborgare. Om han avlider före mig, ärver jag då hans ev skulder? Vet ej om han har några. Men jag är ändå orolig.Är jag skyddad av svensk lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk arvsrätt går arvlåtarens skulder inte i arv, detta följer av 21 kap. ÄB. Du kommer inte, om du står som arvinge till din broder, att ärva dennes skulder.

Det förutsätter emellertid att svensk arvsrätt är tillämplig. Enligt Successionsförordningen art. 21 ska lagen i den avlidnes hemviststat tillämpas. Eftersom du skriver att din broder har bott i Schweiz sedan många år utgår jag från att hans hemvist är Schweiz. Detta innebär som huvudregel att Schweizisk lag kommer att reglera arvet i dess helhet, art. 23 Successionsförordningen.

Skulle Schweizisk lag stadga att arvingarna ärver arvlåtarens skulder kommer det gälla. Det finns dock möjlighet för arvlåtaren att enligt art. 22 genom testamente välja sitt medborgarskaps lands lag att reglera arvet i dess helhet.

Är du orolig är det bästa att förmå din broder att genom testamente förordna att svensk lag ska reglera arvfördelningen.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle

Alla besvarade frågor (91351)