Kommer jag ärva min bortgångne bror?

2017-11-23 i Testamente
FRÅGA
Kommer jag att ärva min bortgångne bror?Vid min brors bortgång år 2009 testamenterade han till förmån för sin Sambo.Testamentet var kortfattat och reglerar ej vad som skulle ske vid Sambons bortgång. Så här var den ordagranna lydelsen av testamentet:"Jag NN, som saknar egna barn, bestämmer härmed som min yttersta vilja att efter min död skall all min kvarlåtenskap tillfalla min sambo MM."Ger testamentet full äganderätt till Sambon eller fri förfoganderätt, dvs kommer jag att ärva eller ej.Vare sig sambon eller min bror har några barn.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att få någonting genom arv är ett laga fång. Ett laga fång är ett lagligt sätt att få äganderätten till någonting. I ett testamente kan testatorn välja att inskränka äganderätten genom att förorda om fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att man får använda och leva av tillgångarna men att man inte har rätt att ge eller testamentera bort tillgångarna.

Så som jag kan läsa din brors testamente här, innehåller det inget villkor om fri förfoganderätt. Din bror har testamenterat sina tillgångar till sin sambo med full äganderätt. Det betyder att det är sambon som äger tillgångarna, och har rätt att bestämma vad som ska hända med dem när hen går bort.

Eftersom det är sambon som äger tillgångarna nu kommer du inte ärva din bror när sambon går bort, om sambon inte testamenterar tillgångarna till dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97613)