Kommer en gåva till syskon från föräldrar att påverka arvet?

Mina föräldrar ägde en jordbruksfastighet som för ca 25 år sedan överläts på min bror genom s.k. blandat fång. Det skrevs en revers på en ganska låg summa. Reversen har ännu inte lösts in. I gåvobrevet som då skrevs framgick att gården skulle betraktas som enskild egendom och inte utgöra förskott på arv. Vi är bara två syskon. Min bror har inga egna barn. Han sålde gården för ca ett år sedan för ett antal miljoner. Vår pappa har nu gått bort men mamma lever fortfarande. Hur fungerar detta arvsrättsligt? Har jag någon möjlighet till kompensation? Kan försäljningssumman räknas in i laglotten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur detta fungerar arvsrättsligt, om du på något sätt kan kompensera genom arvet eftersom din bror fick fastigheten i gåva. Frågan regleras därför i Ärvdabalken (ÄB).

Det skulle kunna vara talan om förskott på arv eftersom gåvan givits till en bröstarvinge. Vilket innebär att gåvans, fastighetens värde, ska läggas till som ett fiktivt belopp i beräkningen av arvslotten. Arvslotten beräknas då som att fastigheten aldrig givits. Det föreligger en presumtion om att gåvor till bröstarvingar är förskott på arv. För att bryta denna presumtion måste annat föreskrivas i tex. ett gåvobrev där det framkommer att det inte ska röra sig om ett förskott på arv (6 kap. 1 § och 3 § ÄB).

Dina föräldrar har skrivit i gåvobrevet att det inte ska ses som ett förskott på arv. Vilket innebär att gåvan inte kommer ses som ett förskott på arv. Därmed ska fastighetens värde inte påverka arvet och helt lämnas utanför beräkningen av arvet.

En annan möjlighet för dig att få kompensation eller öka din andel i arvet är om det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt. Det förstärkta laglottsskyddet är ett skydd för att hindra att laglotten minskar ordentligt genom gåvor eller andra handlingar. Skyddet blir tillämpligt i fall tex. gåvan givits under omständigheter som kan likställas med ett testamente eller ett förordnade av sitt arv. Tex. att gåvan givits när gåvogivaren ligger för döden eller när döden. Vidare kan skyddet bli aktuellt i fall gåvan givits med exempelvis nyttjande rätt fram tills gåvogivaren dör. Om det förstärkta laglottskyddet bli tillämpligt ska laglotten (samt arvslotten) beräknas som om gåvan inte givits och gåvans värde läggs till som ett fiktivt belopp (7 kap. 4 § ÄB).

I ditt fall verkar det dock inte troligt att det förstärkta laglottskyddet kommer bli aktuellt, eller kommer kunna tillämpas. Fastighetens värde kommer därför inte att påverka arvet här heller.

För att besvara din fråga, det är svårt att säga på rak arm om du har rätt till kompensation eller inte. Men det verkar inte som att gåvan kommer att påverka beräkningen på arvet då gåvan inte kan ses som ett förskott på arv och det förstärkta laglottskyddet verkar inte vara aktuellt. Utan arvet kommer troligtvis beräknas utifrån det egendomsförhållandet som föreligger när din pappa avled.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning