Kommer en gåva från min mor påverka arvet i framtiden?

2019-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mamma vill ge bort pengar till mig när hon sålt sitt hus. Jag har en svårt handikappad bror också men hon anser att han inte kan nyttja pengarna pga det och anser att jag och mina 2 barn ska få dessa ca 375 000 kr. Kan hon ge detta som gåva utan att det blir problem för mig vid hennes bortgång.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB)

Laglott
Huvudregeln inom arvsrätten är att bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) har rätt till sin laglott. Laglotten är en kvotdel som motsvarar minst hälften av ens förälders kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken. Enligt ärvdabalken ska du och din bror dela på minst hälften av din mors kvarlåtenskap, d.v.s. minst en 1/4 av kvarlåtenskapen vardera. Regeln om laglott innebär att föräldrar inte kan göra sina barn arvslösa. Om laglotten åsidosätts måste arvvingen kräva sin rätt genom att jämka testamentet, 14:5 ÄB.

Förskott på arv
Reglerna om förskott på arv finns i 6 kapitlet ÄB. Enligt 6:1 ÄB ska allt som arvlåtaren (dina föräldrar) givit till sina bröstarvingar under sin livstid räknas som ett förskott på arvet. Värdet på förskotten ska räknas med det värde egendomen hade vid gåvotillfället, 6:3 ÄB.

Svar på din fråga
Din mor kan ge dig en gåva, men detta kommer att betraktas som ett förskott på arvet. Det bör inte uppkomma några problem i framtiden förutsatt att din bror får ut sin laglott som är baserats på den totala kvarlåtenskapen (inkluderat förskott). Om inte, då kan din bror eller någon som för hans talan kräva att du kompenserar honom.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81795)