Kommer efterlevande makas enskilda egendom att tas med i bodelningen

2018-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi skrev äktenskapsförord när vi gifte oss 1973. Detta gjordes därför att blivande maken har ett barn sedan 1960 och som finns hos mammans vårdnadshavare. Min make dog denna sommar och vid bouppteckningen kunde jag visa äktenskapsförordet. Måste mina enskilda tillgångar tas upp och redovisas för makens son som nu ska ärva honom? Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken och frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken.

Huvudregeln gällande makar är att de omfattas utav 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätten att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen. Detta innebär att enligt huvudregeln ärver makar från varandra.

När det kommer till själva bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild, exempel på sådan enskild egendom är sånt som makarna genom äktenskapsförord förordnat ska vara enskild eller egendom som en make fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild, vilket regleras i 7 kap 1-2 §§ äktenskapsbalken.

Vid bodelning måste först makarnas andel i boet beräknas. Vid sådan beräkning ska från en makes giftorättsgodset avräknas så mycket att dennes skulder täcks. Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna 11 kap 1-3 § äktenskapsbalken.

Detta innebär helt enkelt att det är endast ert giftorättsgods som kommer vara med i bodelningen, vilket således innebär att hänsyn kommer tas till ert äktenskapsförord om att din enskilda egendom inte ska tas upp i själva bodelningen, som sedan din makes son kommer ta del av.

Sammanfattningsvis kommer makens son inte få del av din enskilda egendom när det kommer till hans arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (319)
2019-03-27 Efterlevande makes rätt att ärva enskild egendom
2019-03-24 Vem som ärver enskild egendom
2019-03-14 Gåva mellan makar och särkullbarns arvsrätt
2019-03-06 Hur uppkommer enskild egendom?

Alla besvarade frågor (67937)