FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom16/04/2021

Kommer den efterlevande makens enskilda egendom räknas in i dödsboet efter den make som gått bort?

Vi har inbördes testamente och totalt äktenskapsförord, När en av oss dör, kommer den överlevande äkta hälftens enskilda egendomar att värdemässigt räknas in i dödsboet hos maken ? Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makens (den make som inte gått bort) enskilda egendom kommer räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Du skriver att ni har inbördes testamente och totalt äktenskapsord. Jag kommer börja med att förklara några centrala begrepp innan jag besvarar din fråga.

Innebörden av totalt äktenskapsförord

Vid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten, dvs makes framtida rätt i den andra makens egendom. Detta betyder att det inte kommer att ske någon bodelning då en av er går bort och att alla ägodelar räknas som enskild egendom. Att all egendom är enskild egendom betyder att den inte ska delas då en av er går bort.

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är en handling där två personer skriver sina önskemål om vem som ska ärva dem i ett gemensamt testamente. Det vanligaste är att de som skriver ett inbördes testamente vill ärva varandra. Ofta har de också i testamentet bestämt vad som ska hända med kvarlåtenskapen då den siste av dem avlider.

Vad räknas in i ett dödsbo?

Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det som ingår i ett dödsbo är tillgångar, i form av pengar, bostad och andra föremål, samt skulderna efter den som gått bort. Ett dödsbo är alltså den avlidnes samlade tillgångar och skulder.

Svar på din fråga

För att svara på din fråga räknas endast den avlidnes tillgångar och skulder in i ett dödsbo. I och med att ni skrivit ett totalt äktenskapsförord är alla era egendomar enskilda. Den efterlevande makens tillgångar, däribland enskild egendom, kommer inte att räknas in i dödsboet efter den make som gått bort.

Eftersom jag inte vet vad ni skrivit i ert inbördes testamente utgår jag från det som är vanligast, dvs att ni skrivit att ni vill ärva varandra. Det betyder att den efterlevande maken kommer ärva den bortgångne makens tillgångar.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Trevlig helg,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?