Kommer bohag som står i vårt gemensamma hem, som jag köpt för mitt företag ingå i bodelningen efter vårt samboförhållandes upphörande?

FRÅGA
HejJag och min fd sambo har haft en gemensam bostad och ska nu genomföra en bodelning.Jag driver även ett fåmanns aktiebolag som varit registrerat på samma adress, och som där har haft en arbetshörna i en avgräsad del i vardagsrummet. Till denna har platsbyggts ett skrivbord, stol, bildskärm, 2 st wifi-högtalare, mm som bekostats av mitt företag.Skall detta ingå i en bodelning eller är det företagets egendom och skall stå utanför en bodelning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger att du har separerat från din sambo. Samboförhållandet har således upphört. Regler om bodelning vid upphörande av samboförhållande återfinns i Sambolag (2003:376).

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra (som i ditt fall), skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § 1st. 1m. SamboL.

Det är samboegendomen som skall ingå i en bodelning vid upphörandet av ett samboförhållande. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och gemensamt bohag, som har förvärvats för gemensamt bruk, enligt 3 § 1st. 1m. SamboL.

Du skriver att ni har haft en gemensam bostad. Den juridiska definitionen av gemensam bostad är fast egendom enligt 5 § SamboL. Har ni förvärvat bostaden för gemensamt bruk kommer den att ingå i bodelningen.

Det är endast det gemensamma bohaget som ingår i bodelningen, och detta endast om bohaget har förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, stadgas i 6 § SamboL.

Du skriver att du har möbler som står i er gemensamma bostad. Det avgörande för frågan här är om ni som sambor har förvärvat bohaget för gemensam användning. Som frågan är skriven tycks det inte vara fallet, vilket innebär att det inte kommer ingå i bodelningen.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91098)