Knogjärn och batong - brott mot knivlagen?

2017-09-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Har fått ett strafföreläggande för brott mot knivlagen (1 knogjärn & 1 stilettbatong på allmän plats). Jag tänker inte godkänna detta, då det framgår av polisförhöret att de var tänkta som självförsvar, vid ev angrepp. Ändå har åklagaren skrivit "Föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". Om jag förlorar i Tingsrätten - drabbas jag av även av rättegångskostnader då? OBS! Jag tänkte avsäga mig offentlig försvarare! (Att böterna kan bli både högre och lägre vet jag).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det är förbjudet att inneha föremål som faller under knivlagen på allmän plats (se 1 § första stycket lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen)). Knogjärn och batong är sådana föremål faller in under knivlagen, eftersom de genom sin konstruktion är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. De är typiskt sett avsedda för våldsanvändning och har därför inte något annat naturligt legitimt användningsområde.

Det är förmodligen på grund av detta som åklagaren har skrivit att "föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". I denna del spelar det nämligen ingen roll vad du egentligen hade tänkt använda knogjärnet och batongen till, bara det faktum att du bar med dig dessa på allmän plats innebär ett brott enligt huvudregeln.

Lagen medger dock ett undantag som innebär att förbudet inte gäller om innehavet är att betrakta som befogat (se 1 § andra stycket knivlagen). När man bedömer vad som är att betrakta som ett befogat innehav tar man hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter (exempelvis om föremålet behövs för arbete eller friluftsaktiviteter).

Jag vet för lite om ditt fall för att kunna dra några slutsatser, men självförsvar brukar generellt sett sällan medföra att ens innehav anses ha varit befogat.

Vad gäller rättegångskostnader gäller som huvudregel vid fällande dom att du som tilltalad får betala vissa av rättegångskostnaderna. Bland rättegångskostnaderna finns advokatkostnaden och kostnader för exempelvis för blodprovstagningar och blodundersökningar (se 31 kap. 1 § rättegångsbalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?