Klassificering av arv

Äkta makar utan bröstarvingar.

Maken dör. Han har testamenterat hälften till sin bror.

Efter broderns död fördelas kvarlåtenskapen i testamentet enligt gällande lag.

Änkan får den andra hälften (inget testamente).

Räknas änkans del som 50 % giftorättsgods och 50 % arv eller 100 % giftorättsgods och 0 % arv?

Ärver mannens efterarvingar något av hennes del när änkan dör? Hur mycket i så fall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan man fördelar arv ska bodelning ske. Make har legal arvsrätt enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken, men denna kan inskränkas genom testamente. Arvet innehas av efterlevande make med fri förfoganderätt i förhållande till döde makens föräldrar, syskon eller syskonbarn, 3 kap 2§ Ärvdabalken. Det innebär att den kvotdel som arvet utgör av efterlevande makes totala förmögenhet inte går att testamenteras bort, däremot får arvet användas.

Då maken har testamenterat bort hälften av sin egendom till sin bror utgör alltså änkans del 50% av det gemensamma giftorättsgodset och 50% av arvet efter maken (däremot är kvotdelen ca 33% arv och 67% giftorättsgods förutsatt att ingen enskild egendom finns). När efterlevande make sedan dör har alltså först döde makes föräldrar, syskon eller syskonbarn efterarvsrätt till den kvotdel som efterlevande make har haft med fri förfoganderätt, 3 kap 2§ Ärvdabalken. T.ex. om ni vid bodelning inte haft någon enskild egendom utan hälftendelat all egendom utgör kvotdelen 50%. När efterlevande make sedan dör har den först dödes arvingar efterarvsrätt på 50% av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”