Klassificering av arv

FRÅGA
Äkta makar utan bröstarvingar.Maken dör. Han har testamenterat hälften till sin bror.Efter broderns död fördelas kvarlåtenskapen i testamentet enligt gällande lag.Änkan får den andra hälften (inget testamente).Räknas änkans del som 50 % giftorättsgods och 50 % arv eller 100 % giftorättsgods och 0 % arv?Ärver mannens efterarvingar något av hennes del när änkan dör? Hur mycket i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan man fördelar arv ska bodelning ske. Make har legal arvsrätt enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken, men denna kan inskränkas genom testamente. Arvet innehas av efterlevande make med fri förfoganderätt i förhållande till döde makens föräldrar, syskon eller syskonbarn, 3 kap 2§ Ärvdabalken. Det innebär att den kvotdel som arvet utgör av efterlevande makes totala förmögenhet inte går att testamenteras bort, däremot får arvet användas.

Då maken har testamenterat bort hälften av sin egendom till sin bror utgör alltså änkans del 50% av det gemensamma giftorättsgodset och 50% av arvet efter maken (däremot är kvotdelen ca 33% arv och 67% giftorättsgods förutsatt att ingen enskild egendom finns). När efterlevande make sedan dör har alltså först döde makes föräldrar, syskon eller syskonbarn efterarvsrätt till den kvotdel som efterlevande make har haft med fri förfoganderätt, 3 kap 2§ Ärvdabalken. T.ex. om ni vid bodelning inte haft någon enskild egendom utan hälftendelat all egendom utgör kvotdelen 50%. När efterlevande make sedan dör har den först dödes arvingar efterarvsrätt på 50% av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84164)