Klandra testamente pga ADHD diagnos

Hej! Våran dotter har avlidit och har testamenterad allt till en kamrat. Nu undrar vi vilken chans har vi att klandra testamentet då båda personer har diagnosen ADHD.

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar er fråga som att ni vill klandra testamentet genom att det har upprättats under påverkan av en psykisk störning, enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken. Det krävs att testatorn led av en psykisk störning under upprättandet av testamentet och att det finns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande (här exempelvis impulsivitet). När prövningen görs tas hänsyn till den psykiska störningens art och testamentets innehåll, dvs. om testamentet kan anses rimligt. Om ni för en sådan talan ligger bevisbördan på er att bevisa att testamentet är ogiltigt.

Spontant tänker jag att det kan vara svårt att nå framgång i en sådan talan just med ADHD. ADHD kan visserligen variera mycket i grad, men det är inget som generellt hindrar personer med diagnosen att ingå avtal och förhindra dem att uttrycka sin sista vilja genom testamente. När frågan avgörs måste som sagt hennes verkliga vilja jämföras med påverkan av sin diagnos.

Nu framgår det inte av frågan, men har ni försäkrat er om att formkraven för testamentet är uppfyllda? Formkraven framgår i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Testamentet måste:

- Upprättas skriftligen,

- Med två vittnen

- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena skall skriva under

- Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Om det faller på något av dessa krav är testamentet ogiltigt, men det krävs att ni väcker talan vid domstol. Här är bevisbördan omkastad, dvs. att testamentstagaren måste bevisa att formkraven är uppfyllda.

Ni har sex månader på er att väcka talan efter att ni tagit del av testamentet, enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Det är möjligt att föra talan med flera yrkanden, t ex i första hand ogiltigt pga formfel och i andra hand ogiltigt pga psykisk störning.

Vänligen,

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning