Klandertalan testamente

2015-06-24 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag blivit dödsbo delägare och har fått till mig en delgivning av ett testamente med alternativ att acceptera testamentet och avstå klandran eller inte. Om jag accepterar testamentet och avstår från klandran innebär det att jag utesluts ur dödsboet som arvtagare? Testamentstagare är universell testamentstagare. Innebär detta att hela kvarlåtenskapen då går till testamentstagaren och jag blir utan min del om jag accepterar testamentet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

När någon har avlidit ska tillgångarna fördelas mellan dem som har rätt till arv efter den döde pga. lag eller testamente. Rätt enligt lag har en arvinge som enligt arvsordningen i Ärvdabalken (ÄB) ska ärva den avlidne, så kallad legal arvinge. Rätt till arv enligt testamente har den testamentstagare som utsetts av arvlåtaren, t.ex. en universell testamentstagare.

Både arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare, se (här). Som jag har uppfattat det är du en legal arvinge och i och med det dödsbodelägare. För att arvet ska kunna fördelas enligt det testamente som finns måste testamentet vinna laga kraft och det är bland annat med anledning härrav som du som dödsbodelägare blir delgiven testamentet. Ett testamente kan vinna laga kraft på två sätt; antingen genom att det delges arvingarna och ingen klandrar det inom 6 månader, eller genom att arvingarna godkänner testamentet. Verkan av att du avstår från klandertalan är alltså att arvet kommer att fördelas i enlighet med testamentet. Om den universella testamentstagaren enligt testamentet ska få hela arvet betyder alltså det att du inte kommer att få del av arvet om du godkänner testamentet.

Om du väljer att klandra testamentet krävs för bifall att det föreligger en klandergrund enligt 13 kap ÄB. Grund för klander är formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Att en klandertalan bifalls innebär att testamentet ogiltigförklaras och inte kan göras gällande, antingen helt eller delvis. Att en klandertalan avslås innebär alltså att testamentet styr fördelningen av arvet.

Hoppas att du är nöjd med svaret!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81641)