Klandertalan mot testamente där vittnen ej närvarat samtidigt

2017-05-04 i Testamente
FRÅGA
Min far har skrivit ett testamente där han delger sin sista önskan att han vill att jag och min halvsyster (ej biologisk min far) ska ärva allt efter honom till lika delar, det har kommit till min kännedom att vittnena till testamentet inte varit närvarande samtidigt i samma rum utan på olika platser med dagars mellanrum. Så det jag undrar är om det juridiskt är möjligt att jag väcker klandertalan. Vem står för bevisbördan, ska jag bevisa att formkravet inte är uppfyllt eller ska min halvsyster bevisa att formkravet är uppfyllt vid en eventuell tvist? Hur stor sannolikhet är det att testamentet ogiltigförklaras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att vittnen ska närvara samtidigt vid upprättandet av ett testamente är ett krav för att testamentet ska anses vara giltigt. Ofta används vid testamenten en rutinmässig vittnesmening som förklarar att vittnena varit närvarande samtidigt tillsammans med vittnenas underskrifter.

Denna vittnesmening är till för att ge en bevismässig fördel för att testamentet har bevittnats samtidigt av vittnena och att testamentet är giltigt, det finns således en presumtion att kravet på vittnenas närvaro har iakttagits eftersom vittnenas underskrifter finns på testamentet.

Det är möjligt att väcka en klandertalan och vid en eventuell tvist så kan du som arvinge få testamentet ogiltigförklarat. Du har då bevisbördan och måste ta fram tillräckligt stark motbevisning som kan visa att vittnena inte närvarade samtidigt. Dock så måste det tilläggas att domstolarna är väldigt försiktiga när det gäller att frånkänna testamenten sin giltighet när det påstås att formalia inte har iakttagits, men har du tillräckligt stark bevisning så är det möjligt att få testamentet ogiltigförklarat genom en klandertalan.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97404)