Klander testamente - psykisk störning

2016-02-20 i Testamente
FRÅGA
Går det att bestrida ett testamente på grund av demens sjukdom trots att diagnosen ställdes 2 år efter att testamentet skrev om till fördel för en bröstarvinge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente kan ogiltigförklarats om detta har upprättats under psykisk störning se 13 kap. 2 § Ärvdabalken. Demens kan i vissa fall ses som en psykisk störning. Det är dock ingen självklarhet att bara för att någon lider av demens vid tillfället för upprättandet av testamentet att det ska ogiltigförklarats. Det måste föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Hur vida demenssjukdomen ska ses som en ogiltighetsgrund beror på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. För att en person ska kunna skriva ett testamente måste personen förstå vad den gör, men det är inte så att demenssjukdom automatiskt diskvalificerar någon från att skriva ett testamente. En dement person kan ibland förstå vad som sker i nuet men inte minnas sammanhang längre tillbaka.

Det kan vara så att personen i fråga lidit av psykisk störning redan innan denne blev diagnoserad. Det blir helt enkelt en bevisfråga och med tanke på att bevisbördan ligger på den som vill klandra testamentet och det är ett relativt högt beviskrav kan det vara svårt att bevisa att så var fallet om det inte finns ett medicinskt intygande vid tillfället för upprättandet av testamentet. Dessutom ska ett korrekt upprättat testamente ha bevittnats av två personer så de har redan genom bevittnande intygat att testatorn var i sitt sinnes fulla bruk.

Vad domstolen gör sin bedömning utifrån är testatorns yttersta vilja. Är testamentet väldigt "förvånande" och långtgående kan det tyda på att detta inte var testarns yttersta vilja och motsatsvis är ett testamente som verkar vara rimligt anses ge uttryck för dennes vilja och är därmed svårare att klandra.

Värt att tillägga är att en klandertalan av denna grund ska väckas hos tingsrätten inom sex månader från det att arvingarna har delgivits testamentet, se 14 kap. 5 § Ärvdabalken.

Om du vill få ytterligare information om hur dina chanser är att föra en klandertalan kan du använda dig av våran tjänst Lawline Express, där kan du ange mer omständigheter i ditt enskilda fall så kan våra jurister göra en mer djupgående utredning i frågan. Följ denna länk för att ställa en expressfråga.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84156)