Klander av testamente pga. psykisk sjukdom

I ett testamente från 2003 efter min morbror och hans hustru efterlämnar de sin kvarlåtenskap till mej sedan de bägge avlidit. Hans hustru avled i sommar och har skrivit 2008 ett nytt testamente med en annan testamentstagare., detta är skrivit trots att hon vid tidpunkten har dokumenterad schitzofreni. Har jag möjlighet att anföra klander mot testamentet.?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Ja, du har möjlighet att klandra testamentet. Enligt ärvdabalken 13 kap 2 § gäller inte testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Det bör understrykas att testamentet endast förklaras icke gällande under förutsättning att testamentet har upprättats under inflytande av den psykiska störningen. Det räcker alltså inte bara med att konstatera att testatorn led av en psykisk störning vid tidpunkten för upprättandet av testamente, utan det måste även visas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande. 
Vid prövningen av testamentets giltighet tas hänsyn till den psykiska störningens art samt testamentsförordnandets rimlighet och innehåll. (Se Walin & Lind, Ärvdabalken del 1, 2013, kommentar till ärvdabalken 13 kap. 2 §)

Bevisbördan åligger den som påstår att testamentet är ogiltigt.

Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt pga. den psykiska störningen måste du väcka talan om detta inom sex månader efter att du tagit del av testamentet, se ärvdabalken 14 kap. 5 §.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Vänligen


Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”