Jämkning av testamente och rätten till laglott

2015-12-09 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min mormor gick bort nyligen. Hon hade bara ett barn (min/vår mor) som är avliden.Kvar i livet efter att mormor gått är endast jag, min syster och hennes två barn som är omyndiga.Mormor äger en bostadsrätt som inte är belånad och har cirka 50000 kr på banken.Ett testamente har helt plötsligt dykt upp som är formulerad på detta sättet."Vid mitt frånfälle skall mina barnbarnsbarn JJ och Jok erhålla 100000 kr var.Resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan mina barnbarn VJ och GM.Vad ngn erhåller pga detta testamente skall vara vederbörandes enskilda egendom."Innebär detta att om det är kvar ca 500000 i dödsboet efter försäljning av bostad och eventuella kostnader, att i första hand man betalar min systers barn 100000 var och att resterande 300000 skall delas mellan oss vilket innebär att jag får 150000kr medan hennes familj får 350000 kr sammanlagt?? Kan jag bestrida det här på ngt sätt? det känns helt orättvist att bara pga att jag inte har några barn just nu skall få mindre.Med vänlig hälsning GM
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Gällande arvsfördelningen är utgångspunkten att det är den avlidnes barn som ska ärva allt. Om barnet inte lever, är det eventuella barnbarn som inträder i dennes rätt att ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). För din del skulle detta medföra att det enbart är du och din syster som ska dela på arvet. Däremot kan ett testamente inskränka er rätt till arv.

Det finns något som kallas arvslott. Det är något som bland annat tillkommer bröstarvingarna (barnen, eller barnbarnen om barnen inte lever) och utgörs av hela arvet. Laglott är ett annat begrepp som är till för att stärka barnens rätt till arv (7 kap. 1 §). Laglotten består av hälften av arvslotten, det vill säga hälften av din del av arvet. Du nämner att du har en syster, som också är barnbarn till din mormor (och barn till mormors avlidna barn). Du och systern ska därför dela lika på arvet. Detta betyder att din och systerns arvslott är hälften av arvet, medan laglotten är en fjärdedel av arvet. Denna del kan inte rätteligen testamenteras bort.

Skulle din rätt till laglott kränkas genom att din mormor testamenterar bort så stor del av egendomen att detta leder till att du får mindre än en fjärdedel av arvet, har du rätt att påkalla jämkning av testamentet. En jämkning måste påkallas senast sex månader efter att du delgivits testamentet (7 kap. 3 §). Du har ingen rätt att kräva din laglott efter dessa sex månader. Du behöver inte väcka talan i domstol om jämkning, för att det ska räknas som en giltig begäran om jämkning. Det räcker med att du riktar ditt anspråk mot testamentstagaren (den som på grund av testamentet får arvet, vilket är systerns barn i ditt fall). Skulle testamentstagaren motsätta sig din rätt till arv, bör du antingen förordna en jurist eller väcka talan i domstol.

Slutligen har du rätt att utfå min en fjärdedel av mormors arv. Är det så att det framkommer genom en vidare beräkning att mormor genom testamentet har inkräktat på din rätt till laglott, kan du påkalla jämkning av testamentet. Du bör agera relativt snabbt, med tanke på att du enbart har sex månader på dig från dagen du delgavs testamentet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (772)
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?

Alla besvarade frågor (85290)