Klander av testamente

2018-01-04 i Testamente
FRÅGA
HejJag har en fråga rörande testamente, giltighet och klander.Tidslinjen ser ut enligt följande.2014 upprättas ett godkänt testamente med vittnen, detta registreras hos en advokatbyrå.Alla arvingar delges detta testamente direkt därefter (det finns inget annat registrerat testamente eller vilja)2017 går personen som upprättat det hastigt bort.Efter dödsbeskedet hävdar bröstarvinge att det registrerade testamentet inte skall gälla då det ej var personens vilja. Vad gäller i detta fall?Går testamentet först?Det det gått flera år från den tid då testamentet upprättats och delgetts samtliga, kan man hävda att klandertiden gått ut? Även om det gäller en bröstarvinge som hävdar att testamentet ej skall gälla?Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är ett juridisk bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Ett testamente anses normalt sett vara ett uttryck för testatorns (den avlidne) yttersta vilja och ska tolkas på det sätt som bäst överensstämmer med personens vilja.

Ogiltigt testamente?
Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid ett utförande av testamente, bland annat måste testatorn vara över 18 år (se 9 kap. 1 § ärvdabalken), underskrivet av två vittnen (se 10 kap. 1 § ärvdabalken) m.m. Jag tolkar dock detta som uppfyllt av din fråga.

När ett testamente är ogiltigt regleras i 13 kap. ärvdabalken. Det gäller exempelvis inte om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (10 kap. 2 § ärvdabalken), eller om någon har tvingat testatorn att upprätta testamentet, genom att utnyttjat personens oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (10 kap. 3 § ärvdabalken).

Klander av testamente:
Ett testamente ska delges till arvinge (14 kap. 4 § ärvdabalken). Skulle en arvinge vilja göra gällande att ett testamente är ogiltigt enligt 13 kap. ärvdabalken, ska en klandertalan väckas inom 6 månader från att man tog del av testamentet. Efter denna tid går den rätten förlorad.

Av din fråga skulle jag därför bedöma det som att testamentet ska gälla och att klandertiden har gått ut, förutsatt att arvingen har delgetts på korrekt sätt (enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken).

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98702)