Klander av testamente

Hej!

Min pappa har precis gått bort och upprättade ett testamente väldigt kort innan han dog. Jag och min syster försökte innan hjälpa honom att skriva ner så vi skulle veta hur han ville göra med sitt arv, då han ville ge bort en del pengar till välgörenhet. I testamentet (som vi inte viste att han upprättat) har man formulerat det som att jag och systern ärver vår laglott medans "resterande kvarlåtenskap" ska gå till välgörenhet. Vad vi förstår det så innefattar ju detta även hans bostadsrätt. Utöver den ägde han en del aktier och hade en del sparpengar. När vi dagarna innan detta testamente skrevs, pratade med vår pappa förstod vi det som att han ville att vi skulle ärva lägenheten medans pengarna skulle fördelas på välgörenhet. Vi har pratat med den som upprättade testamentet och hen säger att de tog upp lägenhetens värde som ett "exempel". Vår pappa har aldrig varit lätt att kommunicera med, vi har under lång tid fått hjälpa honom med olika saker och det har varit väldigt svårt att veta precis vad han menar. Även hemsjukvården och hemtjänsten har haft svårt att ta formalia med honom under lång tid. Därför anser inte vi att hans vilja är korrekt formulerat i hans testamente. Hur kan vi gå till väga? Det är som sagt bara jag och min syster som är bröstarvingar, de andra är välgörenhets-inrättningar, men hur kan vi klandra/överklaga detta testamente? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om klander av testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Mitt svar kan möjligen uppfattas som något tekniskt, men grunden till det är isåfall att min ambition varit att så tydligt som möjligt ge er samtliga förutsättningar för klander, så att ni behöver göra så få egna bedömningar som möjligt och i möjligaste mån ska kunna använda mitt svar som en checklista.

Ett testamente är ogiltigt och kan klandras, om det inte uppfyller formkraven för ett testamente (13 kap 1 § ÄB).

För att ett testamente ska vara giltigt, måste det upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro ska testatorn – alltså i detta fall er far – skriva under testamentet (alternativt intyga att en redan nedtecknad underskrift är hens). Även vittnena ska bestyrka testamentet med sina namn (och lämpligen även nedteckna kontaktuppgifter eller sin hemort och sitt yrke, även om detta inte är något krav), och de måste känna till att det de undertecknar är ett testamente. Det står däremot testatorn fritt att välja huruvida vittnena också ska ta del av testamentets innehåll (10 kap 1–2 § ÄB).

Följande personer får (enligt 10 kap 4 § ÄB) inte vara vittnen:
a) Den som är under 15 år
b) Den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen
c) Testatorns make
d) Testatorns sambo
e) Testatorns släktingar i rätt upp- eller nedstigande led
f) Testatorns syskon
g) Testatorns svågrar eller svägerskor
h) Den som har rätt till något enligt testamentet
i) Den som till någon som har rätt till något enligt testamentet har släktskap eller övrig relation som räknas upp i punkterna c)–g)
j) Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon som har rätt till något enligt testamentet.
k) Den som är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse som har rätt till något enligt testamentet.

Uppfyller inte testamentet formkraven enligt ovan kan det klandras och förklaras ogiltigt. Kan testamentet endast klandras på den grunden att något av vittnena varit sådan person som räknas upp i punkterna h)–k) (utan att samma person också är någon av a)–g)) är testamentet ogiltigt endast i den del förordnandet avser en själv eller den man står i den kritiska relationen till. Uppfyller testamentet av något annat skäl inte formkraven, är testamentet ogiltigt i sin helhet (13 kap 1 § ÄB).

Vill du klandra testamente, måste du väcka klandertalan i tingsrätten senast sex månader efter att du tagit del av testamentet (14 kap 5 § ÄB).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”