Klander av stämmbobeslut

2018-01-02 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag är VVD Ordförande i ett privat AB tillsammans med 2 st delägare varav två st (ink mig själv) äger 24% vardera och resterande till 3e part.Jag blev kallad till extra bolagsstämma 2 veckor innan mötet och dom vill att jag ska lämna styrelsen, vilket jag är helt 100% emot detta beslut. Jag skrev inte under eller godkände någonting alls Men revisorn skickade in ärendet till Bolagsverket Och det är inte klart ennu men vad kan jag göra eller kolla upp för att undvika ändringen?Mvh Mattias
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Din fråga rör klander av stämmobeslut och jag tolkar det som att du söker svar på om du kan undvika att behöva lämna din styrelsepost.

Klander, regleras i 7 kap. 50 § Aktiebolagslagen. Där anges att minoritetsaktieägare kan få till en ändring eller hävning av ett stämmobeslut om det har varit lagstridigt eller i sådana fall där majoritetsreglerna inte har efterföljts. Maximalt tre månader får ha gått sedan beslutet innan klandertalan väcks.

Med det sagt så har du inte angett någon omständighet som är lagstridig eller annat. Beslutandemakten på stämman sker genom majoritetsprinciperna. Det är antingen absolut eller relativ majoritet som gäller för att ta beslut i frågor på stämman, se 7:40-41 Aktiebolagslagen. Eftersom de andra aktieägarna har haft majoritet, enligt båda typerna, vid beslutsfattandet kommer röstproceduren anses vara giltig.

Det kan vara så att ni har fastslagit en annan röstlängd, än efter aktieägarantalet, i era stadgar. Detta är otroligt men kan förändra situationen. I stadgan skulle ni också kunna ha beslutat att ni ska vara berättigade en styrelsepost såsom aktieägare, kontrollera detta.

Kontentan av mitt svar är alltså att du inte kommer att vinna framgång med en klandertalan med grund av att besluten har varit lagstridiga. Du har inte heller angett några omständigheter som talar för att ditt minoritetsskydd har brutits. Minoritetsskyddet berättigar inte heller till en styrelseplats.

Om du har några följdfrågor eller vill ha vidare hjälp i ärendet kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (771)
2022-01-22 När måste första styrelsesammanträdet ske i ett nybildat aktiebolag?
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?

Alla besvarade frågor (98614)