FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/11/2017

Klander av bodelning

Hej,

Vad händer om en part inger klagan till domstol efter det att ett bodelningsavtal är upprättat av en bodelningsförrättare (dvs inom 4 v).

Medför klagan med automatik att bodelningen görs om?

Eller kan domstolen besluta att bortse från inkommen klagan och att tidigare beslutet vinner laga kraft?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är en part missnöjd med en bodelningsförrättares beslut, kan han enligt ÄktB 17 kap. 8 § st. 3 klandra bodelningen genom att väcka talan mot den andre parten inom fyra veckor från delgivningen av beslutet.

Enligt ÄktB 17 kap. 8 § st. 2 kan domstolen i mål om klander av bodelning inhämta yttrande av bodelningsförrättaren och återförvisa ärendet till denne. Lagen anger inte när yttrande ska inhämtas eller när återförvisning ska ske. Det sker när domstolen finner att behov föreligger. Återförvisning bör kunna ske om klandertalan avser ogiltigförklaring av exempelvis ett äktenskapsförord som gjort viss egendom till enskild eller om någon av parterna anser att bodelningsförrättaren gjort ett felaktigt lagval.

Då jag inte vet något om omständigheterna kring bodelningsavtalet är det svårt att avgöra exakt hur en klandertalan kommer att påverka bodelningsförrättarens beslut.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”