Klander av bodelning

2017-11-21 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vad händer om en part inger klagan till domstol efter det att ett bodelningsavtal är upprättat av en bodelningsförrättare (dvs inom 4 v). Medför klagan med automatik att bodelningen görs om?Eller kan domstolen besluta att bortse från inkommen klagan och att tidigare beslutet vinner laga kraft?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är en part missnöjd med en bodelningsförrättares beslut, kan han enligt ÄktB 17 kap. 8 § st. 3 klandra bodelningen genom att väcka talan mot den andre parten inom fyra veckor från delgivningen av beslutet.

Enligt ÄktB 17 kap. 8 § st. 2 kan domstolen i mål om klander av bodelning inhämta yttrande av bodelningsförrättaren och återförvisa ärendet till denne. Lagen anger inte när yttrande ska inhämtas eller när återförvisning ska ske. Det sker när domstolen finner att behov föreligger. Återförvisning bör kunna ske om klandertalan avser ogiltigförklaring av exempelvis ett äktenskapsförord som gjort viss egendom till enskild eller om någon av parterna anser att bodelningsförrättaren gjort ett felaktigt lagval.

Då jag inte vet något om omständigheterna kring bodelningsavtalet är det svårt att avgöra exakt hur en klandertalan kommer att påverka bodelningsförrättarens beslut.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97417)