FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte31/12/2018

Klander av arvskifte

Min sons far gick bort för 2 år sedan det fanns ett äktenskapsförord på skatteverket, och en kopia på ett testamente, arvskiftet gjordes av en boutredningsman för 1 år sedan. Nu hävdas det att ett annat testamente är funnet och att arvskiftet måste göras om till den avlidnes fördel, är detta riktigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvskiftet kan klandras inom fyra veckor från att man blev delgiven bouppteckningshandlingen genom att väcka klandertalan mot övriga dödsbodelägare, efter att tidsfristen gått ut går det alltså inte längre att väcka klandertalan.

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare