Klander av arvskifte

Hur gör man för att överklaga beslut från skiftesman? Hur lång tid har man på sig? Kan det medföra någon extra kostnad?

Med vänlig hälsning,

Fundersam bodelsägare

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 17 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230) som tillämpas även vid dessa fall, dvs. analogt. ska skiftesmannen delge alla dödsbodelägarna skifteshandlingen i original eller bestyrkt kopia. Om du inte är nöjd med arvskiftet kan du klandra det inom fyra veckor efter det att du har delgetts skifteshandlingen. För att klandra väcker du talan vid domstol mot samtliga övriga dödsbodelägare. Du ska ansöka om stämning vid den domstol som var den avlidnes allmänna tvistemålsforum, vanligen domstolen vid den avlidnes hemort.

En tvist i domstol kan bli dyr, rättegångskostnader inkl. kostnader för biträde kan bli hög. Det är inte enkelt att säga men om mycket arbete måste företas och det blir en utdragen process kan rättegångskostnaderna snabbt överstiga 50 000 kr, och om tvisten överklagas till hovrätt brukar rättegångskostnaderna ligga runt 200 000 kr. Det är värt att väga rättegångskostnaderna mot hur stor summan man tvistar om är.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”