Klander av arvskifte

2017-04-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Hur gör man för att överklaga beslut från skiftesman? Hur lång tid har man på sig? Kan det medföra någon extra kostnad?Med vänlig hälsning,Fundersam bodelsägare
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 17 kap. 8 § äktenskapsbalken (1987:230) som tillämpas även vid dessa fall, dvs. analogt. ska skiftesmannen delge alla dödsbodelägarna skifteshandlingen i original eller bestyrkt kopia. Om du inte är nöjd med arvskiftet kan du klandra det inom fyra veckor efter det att du har delgetts skifteshandlingen. För att klandra väcker du talan vid domstol mot samtliga övriga dödsbodelägare. Du ska ansöka om stämning vid den domstol som var den avlidnes allmänna tvistemålsforum, vanligen domstolen vid den avlidnes hemort.

En tvist i domstol kan bli dyr, rättegångskostnader inkl. kostnader för biträde kan bli hög. Det är inte enkelt att säga men om mycket arbete måste företas och det blir en utdragen process kan rättegångskostnaderna snabbt överstiga 50 000 kr, och om tvisten överklagas till hovrätt brukar rättegångskostnaderna ligga runt 200 000 kr. Det är värt att väga rättegångskostnaderna mot hur stor summan man tvistar om är.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?