Klaga på socialtjänstens beslut samt LVU

FRÅGA
Sökte själv hjälp av socialtjänsten för 1 år sedan och under tiden har jag säkert fått 9 olika socialsekreterare . Bett om hjälp för min don om läger eller aktiviteter fick av slag av det . Jag gav inte upp för min don är av behov av hjälp även utredas för adhd . Jag sickade min son över helgen en jour efter det erbjöd soc för placering i 4-6 månader men tackade nej för jag har ej fått hjäl m kontakt person eller samtal och tyckte det är för snabbt för placering . Den jag hade då slutade och jag var den som fick alltid ringa soc och kolla vem min handledare är igen byte de och de blev värre för min son hemma och i skolan . Nu har dem tagit min son med lvu och jag har inget och säga . Jag vill anmäla dem för all brist
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klaga på socialtjänstens beslut

Du kan klaga på socialtjänstens beslut vilka då måste ta ett nytt beslut. Om du fortfarande är missnöjd kan du klaga till en domstol.

Om du väljer att överklaga kommunens beslut om socialtjänster, insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan du exempelvis klaga på avslag på ansökan om bistånd. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv.

Anmälan till IVO

Tycker du det finns allvarliga brister kan du vända dig till IVO - Inspektionen för vård och omsorg. IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör själva om det finns skäl för en utredning. Till IVO kan vem som helst lämna uppgifter om brister och missförhållanden och du behöver alltså inte själv vara direkt berörd.

Klaga hos JO

Slutligen kan du också klaga hos JO - justitieombudsmannen. Här klagar du när man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende.

Överklaga beslut om LVU

Beslut om LVU kan överklagas till kammarrätten. Vårdnadshavaren kan i vissa fall ses som part. I förvaltningsrättens dom står inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska överklaga.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94169)