KFM utmäter min bil som jag har lånat ut till någon annan

2016-04-29 i Utmätning
FRÅGA
Lånat ut min bil till person som kronofogden har utmätning på. De tagit min bil i utmätning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 17 § Utsökningsbalken (UB) gäller följande: vid utmätning så får Kronofogdemyndigheten (KFM) utmäta lös egendom om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, eller om han/hon enligt 4 kap. 18 eller 19 §§ UB ska anses vara ägare. Om gäldenären har lös egendom i sin besittning, presumeras han/hon vara ägare, 4 kap. 18 § UB, om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan.

Detta innebär att KFM har rätt att utmäta din bil eftersom den person som du lånat ut bilen till presumeras (antas) vara ägare till bilen. I detta fall har du bevisbördan för att bilen tillhör dig, dvs. du måste på något sätt bevisa att du har bättre rätt till bilen än vad KFM har. Om det exempelvis finns ett avtal mellan dig och personen som lånade din bil som visar att bilen tillhör dig men att du har lånat ut den, så utgör detta bra bevisning för att du är den rätta ägaren.

Enligt 4 kap. 20 § UB måste du dock först meddela KFM att du anser dig ha bättre rätt till bilen, sedan ska du inom en månad väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Om du inte gör detta har du förlorat din rätt att väcka talan mot sökanden.

Sammanfattningsvis så kan KFM alltså utmäta din bil, det du ska göra är att meddela KFM att det är din bil och att du har bättre rätt till den. Sedan ska du alltså väcka talan mot sökanden och gäldenären. Om du behöver hjälp med detta råder jag dig att boka rådgivning med vår juristbyrå där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende, detta gör du här.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?