kattnät till balkong i bostadsrätt

Kan en styrelse i en bostadsrättsförening neka mig att sätta upp ett kattnät på balkongen när jag tillser att det inte åsamkar några skador på varken balkong eller fasad. Enligt djurskyddslagen måste vi ha nät på vår balkong om katten ska vara ute=vi kunna ha balkongdörren öppen då vi inte bor på entréplan. Kan jag bli vräkt om jag ändå sätter upp kattnät. Vi är fler i föreningen som har katt och vill att den ska få lite stimulans genom att vara ute på balkongen. Enligt hyresrättsföreningen kan en hyresvärd ej neka till detta om det ej blir skador och kan återställas till ursprungligt skick vid avflytt. Vad gäller vid bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Din fråga om vad som gäller kan besvaras med att det beror på dels bostadsrättsföreningens stadgar och dels på kommunens byggregler. Men det räcker dock inte med att du ser till att kattnätet inte gör någon skada på balkongen eller fasaden för att det skulle vara okej att sätta upp kattnätet. Istället handlar det om hur pass mycket inverkan på byggnadens utseende som kattnätet kan resultera i.

En balkong brukar i regel tillhöra bostadsrättsföreningens byggnad och inte lägenheten som har dörr till den, trots att detta är lite kontraintuitivt. Om man tänker att balkongens utsida är en del av föreningens “ansikte” (fasad) utåt så hjälper det att förstå varför balkongen är föreningens gemensamma angelägenhet. Att sätta upp ett nät för kattens skull kan alltså sägas utgöra en förändring av föreningens husfasad, och för detta behövs i första hand föreningens godkännande om förändringen är att anse som väsentlig (bostadsrättslagen 9:15). 

Huruvida kattnätet utgör en väsentlig förändring kan jag inte svara på, men jag har förstått att det finns mer och mindre synliga lösningar när det gäller kattnät.

Även om förändringen som kattnätet skulle utgöra inte vore att anse som väsentlig kan föreningens styrelse behöva fatta beslut om det är okej att sätta upp kattnätet, ifall det står i stadgarna att så ska gälla.

I andra hand brukar det hos kommuner gälla krav på bygglov för väsentliga förändringar av hus, då t.ex. husfasad. Huruvida ett nät runt balkongen skulle kunna anses som en väsentlig förändring är jag som sagt inte säker på, men om den är det kan även bygglov för kattnätet komma i fråga. För att få klarhet i det här kan du kontakta din kommuns förvaltning och ställa frågan där. Om svaret där blir att det inte är att anse som en väsentlig förändring så har du ett gott argument att använda mot styrelsen/föreningen ifall det blir motsättning där.

Och slutligen; nej, mitt spontana svar är att man inte blir vräkt för att man gör en väsentlig ändring på balkongen (ett annat exempel vore att sätta upp en parabolantenn). Snarare skulle föreningen få driva en civilrättslig tvist mot bostadsrättshavaren för att denne ska återställa balkongen/fasaden till sitt ursprungliga skick. Förverkansgrunderna (anledningar till att vräka någon) i bostadsrättslagen 7:18 tar inte upp situationen med väsentlig förändring av huset, och även om man vill vräka någon från en bostadsrätt så finns många skydd till för bostadsrättshavaren och det ska till en väldigt bra orsak för att vräka. Att ett kattnät vore det kan jag inte föreställa mig.

Eftersom att du skriver att ni är flera i föreningen som har ett gemensamt intresse i katter så kanske ni kan hitta en gemensam lösning om kattnäten inte kan accepteras? Eller så kan ni - om ni har tålamod - se till att ni pö om pö väljs in i styrelsen och där påverka föreningens syn på kattnät inifrån. Det finns regler om att man ska välja nya eller välja om styrelsemedlemmarna minst vart fjärde år ;)

vänligen

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”