Kattägares ersättningsansvar

Hej! Min katt har legat på grannens utedynor som låg under en presenning på deras altan i höstas. Grannen kom fram idag och sa att två av dynorna var förstörda och att hon ville ha ersättning för dessa. Är det verkligen mitt ansvar som kattägare att ersätta hennes dynor? PS katten är en utekatt och strövar runt i kvarteren som alla andra utekatter.

Lawline svarar

Hej och tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du vill veta om du som kattägare har någon ersättningsskyldighet för skador som din katt orsakas. Svaret på din fråga kan hittas i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (1972:207).


Av 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter framgår att “hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.” Detta allmänna stadgande preciseras i 19 §, som uppger att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare oavsett om hen inte vållat (orsakat) skadan. Katter omnämns dock inte i paragrafen, vilket innebär att det inte finns något lagligt stöd för att kattägare skulle vara strikt ansvariga för sina katter på samma sätt.


Eventuell skadeståndsskyldighet får i så fall grundas på 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som anger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Det är dock svårt att anse att du genom att släppa ut din katt kan anses ha orsakat skadorna på dynorna – det finns helt enkelt inte ett tillräckligt starkt orsakssamband, eller adekvat kausalitet som man brukar prata om i skadeståndsrätten. Att släppa ut sin katt är heller inte i sig ett klandervärt agerande som kan orsaka skadeståndsskyldighet på den grunden.


Det som eventuellt kan tala för en ersättningsskyldighet enligt 2 kap. 1 § SkL är just att det finns en tillsynsplikt som framgår av 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter, men eftersom katter till sin natur är just svåra att kontrollera behöver det i så fall troligtvis vara ett fall av mer kvalificerad misskötsel.


Det står dig såklart fritt att ersätta din granne på grund av grannsämjans skull, men det är i vart fall svårt att anse att du skulle vara skyldig till detta enligt lag. Katter är svåra att styra över – och det håller även lagstiftningen med om.


Jag hoppas att det gav dig svar på din fråga!


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”