Kattägares ansvar för skador på andra djur

FRÅGA
En grannes katt jagar våra kaniner i deras hägn. Vad har jag som kaninägare för rättigheter att freda djuren gentemot katten? Vilka skyldigheter har kattägaren att hålla katten borta från kaninerna? Vilka krav kan jag ställa mot kattägaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska dessa djur hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta innebär att kattägaren har en skyldighet att se till att katten inte skadar andras egendom (som kaninerna i det här fallet är).

Du har inga större möjligheter att agera mot katten för att skydda dina kaniner, utan det du kan göra är att sätta upp stängsel eller på annat sätt hindra katten från att vistas där.

När det gäller kattägaren och vilka krav du kan ställa gentemot denne blir skdeståndslagen (1972:207) (SkL) tillämplig. Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som orsakat en person- eller sakskada ersätta denna. Detta innebär att din granne uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet måste ha orsakat skadan, genom att exempelvis inte hålla uppsikt över sin katt. I detta fall kan du kräva skadestånd för de skador katten orsakat.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (474)
2021-09-25 Skadeståndsansvar för psykisk skada på hund
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?

Alla besvarade frågor (95858)