Kattägares ansvar för skada på annans katt

Min katt går alltid i koppel och gillar detta. Vad händer om en lösspringande katt plötsligt dyker upp från ett buskage och skadar min katt ? Jag har ju min under uppsikt. Tänkt om det är samma regler som för hund ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om tillsyn över hundar och katter så behandlas ansvar för katt och hundägare, ansvaret skiljer sig en hel del om du är kattägare jämfört med en hundägare.

Katter (och hundar) ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.

Hundägare har ett strikt ansvar, vilket innebär att ägaren måste ersätta skador som hunden orsakar fastän innehavaren inte har varit oförsiktig (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Kattägare har dock inget sådant strikt ansvar eftersom katter generellt anses ha en friare natur. Katter kan därmed gå mer fritt eftersom det inte finns lika strikta regler för katter som för hundar.

För kattägare så gäller normala skadeståndsregler. Ett eventuellt skadestånd kan utgå om en kattägare genom uppsåt eller genom vårdslöshet tillåter sin katt att vålla skada, då man som ägare har ett ansvar att i den mån det är möjligt att förhindra att skador uppkommer (2 kap 1 § Skadeståndslagen). Eftersom katter i lagens mening är lösa saker så har dem ett ekonomiskt värde, vilket innebär att man kan bli skadeståndsskyldig om sin katt skadar någon annans katt.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda SivanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000