FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare10/07/2015

Kattägares ansvar för egendomsskador

Grannens katter går uppå min nya bil. Har pratat med grannen. Hennes svar : katter har rätt att vara ute och inne fritt. Att det är min skyldighet att skydda min egendom. Att hon inget kan göra. Jag har carport . Vi får inte bygga garage. Jag har sprutat alla möjliga medel som rekommenderas. .det hjälper inte. Jag tror att alla djur ägare är skyldiga att hålla efter sina djur samt ersätta eventuella skador. Vill inte kriga. Bara ha mitt ifred.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!


Katt- och hundägares ansvar regleras bl.a. i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Du finner lagen här. I 1 § stadgas att ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Ägaren har alltså ett ansvar för att utöva sådan tillsyn så det i den mån det är möjligt undviks att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Endast det faktum att ägaren låter katterna gå ute torde dock knappast kunna anses som en brist i tillsynen eller skötseln.


Lagen reglerar vidare det fall när hundar orsakar skador. Enligt 19 § har en hundägare ett s.k. strikt ansvar för sin hund. Detta innebär att ägaren ansvarar för skador hunden orsakat även om ägaren inte orsakade dessa på ett oaktsamt sätt. Samma ansvar finns dock inte för kattägare, vilket innebär att en kattägares ansvar för skador som katten orsakat faller under skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser. Du finner skadeståndslagen här. Det krävs då att Du kan bevisa att katterna – dvs. ”kattägarens egendom” - har orsakat skadorna på Din bil och att detta kan anses vårdslöst av ägaren. I sådant fall kan kattägaren bli skyldig att ersätta skador på Din bil.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare