Kattägares ansvar

FRÅGA
Jag bor på markplan, med endast ett plank mellan till min granne, som har skaffat katt .Jag är pälsdjursallergiker , katt. Katten hoppar över planket och vistas på min uteplats. Jag kan inte ha min terassdörr öppen pga rädsla att katten kommer in. Har lagt ut kaffesump och citronskal mm..Har även talat med grannen och talat om min allergi...men inget händer. Vi får se vad vi ska åtgärda fick jag till svar!Idag frågade jag vad de har åtgärdat : ingenting fick jag till svar. Vi harhar rätt att ha katt.De bryr sig inte !! F.ö blir jag väldigt stressad över denna situation , vilket ej är bra för min hjärtsvikt . Har fått förhöjt blodtryck ! De släpper ut sin katt utan tillsyn . I och med dessa nyinflyttade grannarna har min livskvalitet försämrats . Jag är orolig för min hälsa !! Vad kan jag göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Djurägare är som utgångspunkt endast ansvariga för skador som deras djur orsakat om ägaren har varit vårdslös. Vårdslösheten bedöms från fall till fall och man tar då hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan.

Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så ska katter hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet, 1 §. Enligt denna lag framgår att hundägare har ett särskilt ansvar för sina hundar, ett sk. strikt ansvar, vilket innebär att ägaren blir ansvarig oavsett om denne vart vårdslös eller inte. Detta strikta ansvar gäller dock inte för ägare till andra djur och därmed inte heller för kattägare.

Detta innebär att om en katt orsakar en skada på person eller egendom så kan ägaren blir skadeståndsskyldig om den skadelidande kan visa att ägaren varit vårdslös, Skadeståndslagen (SkL) 2:1. Skadeståndets storlek bestäms då enligt SkL Kap. 5 beroende på vilket typ av skada det rör sig om.

Av din fråga synes katten inte ha orsakat ett specifik skada på dig eller din egendom utan det verkar handla om en väsentlig olägenhet för dig som är allergisk, vilket också omfattas av tillsynsansvaret i Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §. Enligt rättspraxis så är det dock accepterat att katter får röra sig fritt i villaområden och på annans tomt. Av praxis följer också att det är ditt ansvar att se till att katten inte kan ta sig in i ditt hem genom att hålla dörrar och fönster stängda, vilket du också beskriver att du har gjort. Trots att du är allergisk så har det enligt praxis inte ansetts tillräckligt för att det ska anses motiverat att ålägga restriktioner för hur katter ska få röra sig. Om katten inte har orsakat en särskild skada så finns det tyvärr inte mer du kan göra än att fortsätta förklara för grannen vilket problem det innebär för dig att deras katter vistas på din uteplats och försöka nå en gemensam lösning på problemet.

Jag hoppas att mitt svar gett dig lite klarhet i frågan.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97674)