Kartläggning av facklig tillhörighet

2017-05-21 i Fackförening
FRÅGA
Hej, jag jobbar på en arbetsplats där cheferna har börjat kartlägga facklig tillhörighet. Man ringer runt till sina anställda och lägger upp på sitt intranät att man ska uppge om man är fackligt ansluten. Detta gör dem för att i händelse av strejk kunna planera sin verksamhet.Min fråga är, får dem göra så? Har arbetstagare någon skyldighet att uppge sådan info på uppmaning av högre chef?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige har vi något som kallas föreningsrätt, vilket är rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra organisationer. Det innebär också att man har rätt att utnyttja sitt medlemskap och att verka för organisationen eller för att en sådan bildas utan att hindras av någon annan. Den här rätten är lagstadgad i 7§ Medbestämmandelagen (MBL). Föreningsrätten får inte kränkas, och detta innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en anställd för att denne utnyttjar sin föreningsrätt. En arbetsgivare får inte heller försöka förmå anställda att inte utnyttja sin föreningsrätt eller att upphöra vara fackligt organiserade. Detta skulle utgöra en s k föreningsrättskränkning enligt 8§ första stycket MBL.

Vidare innebär detta att det är arbetsgivarens syfte med utfrågningen om facklig tillhörighet som är avgörande för om det är fråga om en föreningsrättskränkning. En arbetsgivare kan i vissa fall vara helt berättigad att fråga ut sina anställda om deras fackliga tillhörighet. Flera regler i MBL och i Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär nämligen att arbetsgivaren har vissa skyldigheter gentemot fackliga organisationer. Arbetsgivaren har exempelvis i ett flertal fall en förhandlingsskyldighet gentemot sina anställdas fackföreningar. Förhandlingsskyldighet föreligger bl.a. när arbetsgivaren ska fatta beslut om viktigare förändringar i verksamheten, vid arbetsbrist och vid omplacering. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra denna skyldighet, behöver arbetsgivaren veta vilka fackföreningar som de anställda är medlemmar i. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS, som exempelvis förhandlingsskyldigheten, har arbetsgivaren ett helt berättigat syfte med att ställa frågan. Det utgör då ingen föreningsrättskränkning.

Om arbetsgivaren, genom att fråga om facklig tillhörighet, istället försöker utöva någon form av kontroll över sina anställda i syfte att de inte ska kunna utnyttja sin föreningsrätt eller annars ställer frågan på ett hotfullt sätt, har utfrågningen inte ett berättigat syfte. Detta kan vara fallet om arbetsgivaren vill kartlägga sina anställdas fackliga tillhörighet för att på något sätt pressa dem eller hindra dem från att delta i strejk. Det kan i sådana fall anses vara en föreningsrättskränkning. Detta eftersom det skulle hindra de anställda från att utnyttja sin föreningsrätt enligt 7§ MBL.

Utan att veta fler omständigheter är det svårt att fastställa om det är fråga om en föreningsrättskränkning i ditt fall eller inte, utan det är alltså beroende av om arbetsgivaren har till syfte att hindra sina anställda från att utnyttja sin föreningsrätt genom att göra den här kartläggningen. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att ta kontakt med facket för att få hjälp att komma vidare i frågan.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?