Kapitalvinstskatt vid försäljning av radhus

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi har sålt ett radhus i en bostadsrättsförening för 4 210 000kr. Radhuset köptes för ca 20 år sedan för 330 000 kr.Vi undrar hur mycket reavinstskatt måste vi betalaMVHManuel Castro
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna som er fråga berör finns i inkomstskattelagen. 46 kapitlet reglerar kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt. De allmänna reglerna i 44 kapitlet ska även tillämpas.

Om vi bara utgår från de siffror du nämner kan följände nämnas: Kapitalvinst ska betalas när du avyttrar tillgången. Med detta menas i ditt fall när du säljer tillgången (44 kap 3§). Beräkningen sker genom att ersättningen du får för din bostadsrätt (4 210 000kr) minskas med utgifterna för avyttringen (tex mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13§). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgifter, dvs. det pris du köpte din bostadsrätt för (330 000kr) ökat med utgifter för förbättring (44 kap 14§).

Sedan sker kvotering enligt 46 kap 18§. Detta innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp som inkomst av kapital, eller förenklat uttryckt att endast 22% av din vinst ska beskattas. Eftersom du inte nämnt mäklararvode och eventuella förbättringsutgifter utgår jag från de siffror du nämnt som leder till en vinst på 4 210 000 - 330 000 = 3 880 000. Den skatt du ska betala på denna summa blir 22% av 3 880 000 vilket är 853 600kr.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll