Kapitalvinstskatt vid försäljning av fastighet som jag fick genom gåva

2019-12-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Min mamma ska överlåta sin fastighet till mig som gåva. Det totala taxeringsvärdet är 2 166 000 kr. Hon kommer att få en ersättning på 1 700 000kr. vilket motsvarar ca 78% av taxeringsvärdet. Om jag mot förmodan bestämmer mig för att sälja fastigheten i framtiden. Jag säljer den för 2 500 000 kr. Hur kommer då vinstskatten att räknas ut om vi bortser från alla kostnadsavdrag så som försäljningsutgifter, förbättringsutgifter etc? Får man dra av ersättningen? Eller baseras det på vad mamma köpte huset för en gång i tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör gåva av fastighet, samt beskattning ifall fastigheten skulle säljas, är inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) aktuell lag.

Ses gåvan som en skattemässig gåva eller försäljning?

Taxeringsvärdet är avgörande för ifall gåvan av fastigheten kommer att utgöra en skattemässig gåva eller försäljning. För att veta hur beskattningen ska gå till säger den s.k. huvudsaklighetsprincipen att ifall ersättningen är lika stor som taxeringsvärdet ska gåvan ses som en försäljning. Skulle taxeringsvärdet dock vara högre än ersättningen behandlas det som en skattemässig gåva.

Eftersom taxeringsvärdet var 2 166 000 kr och ersättningen var 1 700 000 kr, dvs. att taxeringsvärdet är högre än ersättningen, ses gåvan även som en gåva skattemässigt. Att du får fastigheten som gåva innebär en skattefri transaktion, 8 kap. 2 § IL. Det innebär också att du övertar din mammas anskaffningsvärde på fastigheten, så när du ska sälja fastigheten beräknas kapitalvinstskatten utifrån vad din mamma köpte fastigheten för, 44 kap. 21 § IL.

Beräkning av kapitalvinstskatt:

Som exempel säljs fastigheten för 2 500 000 kr och din mamma köpte den för 1 000 000 kr. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, subtraherat med utgifterna för försäljningen, samt omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13-14 §§ IL. Eftersom jag inte skulle ta med försäljningsutgifter, förbättringsutgifter m.m. kommer beräkningen att se ut som följande:

2 500 000 kr (vad fastigheten såldes för) – 1 000 000 kr (kostnaden när fastigheten köptes) = kapitalvinst på 1 500 000 kr.

En kapitalvinst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital när fastigheten har sålts, 42 kap. 1 § och 44 kap. 3 § IL. Det som ska tas upp är 22/30 av 1 500 000 kr, dvs. 1 100 000 kr, 45 kap. 33 § IL. Sedan kommer 30 % av 1 100 000 kr att beskattas, 65 kap. 7 § IL.

Sammanfattande svar:

Gåvan av fastigheten kommer också att ses som en gåva skattemässigt, vilket innebär en skattefri transaktion samt att du vid en eventuell försäljning av fastigheten använder dig av värdet på fastigheten då din mamma köpte den. Kapitalvinstskatten beräknas i princip genom att beräkna försäljningspriset minskat med vad fastigheten såldes för. Därefter kommer 22/30-delar att tas upp i inkomstslaget kapital och 30 % kommer att beskattas av den summan.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (93336)