Kapitalvinstskatt i Sverige vid försäljning av hus i USA

FRÅGA
HejJag har ett hus i Kalifornien som jag tänker sälja. Kommer jag att bli beskattade i Sverige för den försäljningen?Gör det någon skillnad om jag stannar kvar i Kalifornien eller om jag flyttar tillbaka till Sverige när det gäller beskattningen?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Vid försäljning av fastighet skall kapitalvinsten tas upp till beskattning. Här spelar det roll huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.

Inkomstskattelagen 3 kap 2 § stadgar detta:

3§ Följande personer är obegränsat skattskyldiga:

1. Den som är bosatt i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här

Stadigvarande vistas i Sverige räknas du om du varit i Sverige längre än 6 månader som huvudregel och (3) verkar mest applicerbar på din situation eftersom du i frågan skriver att du "flyttar hem" till Sverige. För att då avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige och således ska skatta här får du använda 7§. Ifall du uppfyller flera av dessa rekvisit är chansen stor att du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige.

7§ För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:
- om han är svensk medborgare,
- hur länge han var bosatt här,
- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
- om han har sin familj här,
- om han bedriver näringsverksamhet här,
- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
- om han har en fastighet här, och
- liknande förhållanden.

Ifall du är obegränsat så gäller 8§.

8§ Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Är du att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du att bli skattskyldig även här för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i Kalifornien. Är du istället begränsat skattskyldig i Sverige kommer du endast att behöva skatta på vinsten i USA. Det finns för lite information i frågan för att jag ska svara på huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige och huruvida ett eventuellt skatteavtal mellan USA och Sverige kan underlätta din skattesituation.

Jag rekommenderar dig att boka en tid med en av våra erfarna jurister för att bena ut dina problem. Jag hoppas även att jag givit dig viss vägledning och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kommentera nedan eller mejla oss på info@lawline.se

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97674)