FrågaSKATTERÄTTÖvrigt12/02/2017

Kapitalvinstbeskattning vid byte av bostadsrätt

Hej,

Min mamma och jag funderar i framtiden på att eventuellt byta våra bostadsrätter med varandra i form av gåvor (skriftligt). Nu har min mamma en större bostadsrätt och jag en mindre i jämförelse med varandra. Jag har inga skulder på min bostadsrätt (universell testamenttagare) men det har hon på sin nuvarande. Vi vill kanske i framtiden byta med varandra och undrar då om vi behöver skatta för bytet trots att det blir en gåva? Tanken är ju inte att vi köper av varandra utan enbart byter som sagt. Värdet på våra bostadsrätter är ungefär lika trots att ytorna är olika stora. Detta beror på stadsdelarna som bostadsrätterna befinner sig i. Kan min mamma ändå ta över bostadslånet som hon har på hennes nuvarande bostadsrätt trots att vi kanske byter i framtiden eller måste jag ta över hennes bostadslån i samband med bytet? Anledningen till varför vi ens funderar på ett byte och att det förmodligen också kommer kunna fungera är för att min mamma är änka nu och jag är hennes enda barn. Således finns det just nu ingen tredje part som av ngn anledning har legal rätt till nån av våra bostäder och som därav skulle hindra vår ide om bytet.

Vore tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten när man avyttrar en bostadsrätt är att man ska beskattas för den vinst man gör. Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) så likställs avyttring av tillgångar med ett byte. Även om ni gör bytet genom en ”gåva” så kommer det dock inte ses som en gåva enligt inkomstskattelagen eftersom ni båda erhåller en motprestation som huvudsakligen motsvarar värdet på gåvan.

Ni kommer då att bli tvungna att skatta på den kapitalvinst ni gör. Denna räknas ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgifter samt förbättringsutgifter. Anskaffning genom byte anses ske mot ersättning motsvarande marknadsvärdet av avyttrad tillgång, 61 kap. 2 § IL. Om marknadsvärdet på den erhållna bostadsrätten är högre än vad man betalade för den bostadsrätt man byter bort så är det skillnaden mellan dessa belopp som ska kapitalvinstbeskattas. Alltså skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt du får i bytet och det du betalade för den bostadsrätt du byter bort.

Dock så ska endast 22/30 av kapitalvinsten på en bostadsrätt tas upp till beskattning, vilket sedan beskattas med 30 %. Den effektiva skatten blir då 22 % (22/30 x 30 %) på kapitalvinsten.

Gällande lånet din mamma har så är det troligtvis knutet till henne personligen och inte till själva bostadsrätten, varför hon då kan ”ta med sig” lånet när hon flyttar.

Sammanfattningsvis så kommer ett sådant byte att utlösa en kapitalvinstbeskattning med 22 % på vinsten, vilken utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt man byter till sig och det man betalade för den bostadsrätt man byter bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo