Kapitalvinstbeskattning av fastighet som gått i arv i flera led

2015-03-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejOm jag säljer en fastighet som jag fått i gåva, behöver jag då skatta på hela försäljningsbeloppet? Har taxeringsvärdet något att göra med saken? Jag har inte varit bosatt på fastigheten och den kommer att säljas under taxeringsvärdet. Anskaffnings värdet är lite svårt då det är en fastighet som gått i arv i flera generationer. Mvh Jimmie
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En försäljning av en fastighet beskattas som kapitalvinst, eller kapitalförlust om du gör en förlust på affären. Grundläggande regler om kapitalvinster finns i inkomstskattelagens 44 kap. som du kan hitta här. Det är kapitalvinsten som kommer att tas upp till beskattning, IL 42:1. Kapitalvinsten beräknas enligt IL 44:12-13 och 45 kap., som innehåller särskilda regler om fastigheter. Beräkningen görs enligt följande, ersättningen för den avyttrade fastigheten minskas med ett omkostnadsbelopp som består av dels utgiften du haft för att förvärva fastigheten (anskaffningsutgift) och dels vissa förbättringsutgifter du enligt 45:11-15 får beakta. Det är således skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris som är kapitalvinsten och som ska beskattas. Taxeringsvärdet har inget med inkomstbeskattningen att göra.

Eftersom du fått fastigheten i gåva har du inte någon anskaffningsutgift, du kommer i stället överta den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen som finns i IL 44:21. Har även den tidigare ägaren fått fastigheten i gåva eller arv kommer han ha övertagit en tidigare skattemässig situation som kommer att överföras till dig. Det är allstå den anskaffningsutgift som den senaste ägaren som förvärvade fastigheten genom köp, byte eller liknande som kommer att överföras till dig. Om den överlåtelsen skedde innan 1952 kommer anskaffningsutgiften anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde som det var 1952 enligt IL 45:28.

Skattesattsen för inkomster i inkomstslaget kapital är 30%.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll