Kapitalvinstbeskattning av fastighet - avdrag för lösöre?

2018-05-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Jag ska sälja mitt fritidshus och har hört att man kan från försäljningspriset dra av för lösöre som man lämnar kvar innan man räknar fram det belopp som ska beskattas. Stämmer det ?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör beskattning av kapitalvinst på en fastighet, vilket regleras i inkomstskattelagen (IL). Ett fritidshus är en fastighet, oavsett om det skulle ligga på annans mark, 2 kap. 6 och 13 §§ IL. Fastigheter beskattas i inkomstslaget kapital, enligt 42 kap. 1 § IL.

För att beräkna kapitalvinsten på en fastighet som avyttrats så får man gå till 44 kap. 13 § IL, där begreppet "omkostnadsbelopp" ska vara med i beräkningen. Omkostnadsbeloppet är om inte annat föreskrivs anskaffningsutgifter ökade med utgifter för förbättring, 44 kap. 14 § IL.

Det som är relevant här är utgifter för förbättring vilket utvecklas i 45 kap. 11-12 §§ IL. Det som kan tillräknas omkostnadsbeloppet är utgifter är hänförliga till förbättrande reparationer och underhåll, vilket har skett under detta beskattningsår eller något av de fem föregående beskattningsåren. Beloppet för åtgärden måste också överstiga 5 000 kr. T.ex. att man tapetserar om för att återställa byggnaden till nyskick.

När det gäller lösöre så beskattas det normalt sett var för sig enligt 52 kap. och har alltså inte med kapitalvinstbeskattningen för fastigheter att göra.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att avdrag för lösöre som medföljer vid försäljningen inte är avdragsgillt för att få ner det skattepliktiga resultatet. Däremot kan det tänkas att lösöret infogats i fastigheten och således utgör fastighetstillbehör, t.ex. en diskmaskin som installerats i fastigheten med syfte att standardhöja. Möbler och dylikt tillhör inte fastigheten och kan därför heller inte göras avdrag för.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin Rosén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81874)